Theatermaker Tjon Rockon en choreograaf Katja Heitmann winnen de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2020. Voor hun bijdrage aan de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten ontvangen ze ieder 60.00o euro. 

‘Wat beide makers met elkaar gemeen hebben, is dat ze – ondanks de systemen waarin zij zich bewegen – op zoek gaan naar manieren om hun eigen spelregels te bepalen en hun eigen kaders te scheppen’, schrijft de de adviescommissie onder leiding van dramaturg Tobias Kokkelmans. ‘Zij laten zich niet door een (vaak weerbarstige) praktijk dicteren; hun eigen dromen dicteren een geheel nieuwe praktijk.’

Theatermaker Tjon Rockon (1971), afkomstig uit de wereld van graffiti en hiphop, blijft ‘onverschrokken zijn eigen plek op het podium opeisen, met eigenzinnige verhalen, vormen en vocabulaire’. Choreografe Katja Heitmann (1987) trekt de conventies rondom moderne dans open. ‘Wars van bestaande categorieën kiest ze voor eigen artistieke parcours en voor eigen omstandigheden waarbinnen zij haar werk wil presenteren.’

Het particulier vermogensfonds Gieskes-Strijbis heeft in 2017 de Podiumprijs in het leven geroepen om individuele makers te ondersteunen. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze een duidelijke visie hebben op het bereiken van nieuw publiek, het behandelen van nieuwe thematiek en het ontwikkelen van nieuw repertoire. De winnaars mogen het prijzengeld naar eigen inzicht aanwenden ten behoeve van hun artistieke ontwikkeling. De prijs is niet rechtstreeks gekoppeld aan een specifieke voorstelling of project.

De andere genomineerden dit jaar waren spoken word artiest Babs Gons, multi-instrumentalist, componist en producerBINKBEATS en theatermaker Naomi Velissariou. In 2019 wonnen theatermaker Alexandra Broeder en choreograaf Guilherme Miotto de prijs.