De ACT Award 2012 is maandagavond tijdens het ACT Gala in café-restaurant Stanislavski uitgereikt aan Henk Scholten als vertegenwoordiger van het verdwijnende Theater Instituut Nederland.

In zijn emotionele dankwoord refereerde Scholten aan een gesprek dat hij die middag had gevoerd bij OCW waarin de vertegenwoordigers van het departement het standpunt hadden ingenomen dat het TIN niet vrijelijk mag beschikken over de financiële reserve die het achter de hand heeft uit de opbrengst van enkele panden uit de vorige behuizing aan de Herengracht. Ook de afvloeiingsregeling die het TIN heeft getroffen met het personeel en de vakbond zou niet door het ministerie worden goedgekeurd, het instituut zou geen andere afspraken mogen maken dan uit hoofde van de regeling frictiekosten wordt toegestaan.

Er zou wel een opening kunnen worden gemaakt voor het voor de komende vier jaar borgen van de collectie. Maar daarvoor zou een reguliere aanvraagprocedure moeten worden gevolgd waarin de kosten van de borgperiode worden bestreden uit de TIN-reserve.

(foto: Elmer Driessen)