De Theatertroep heeft gisteren een rechtszaak gewonnen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. De aanvraag van het Amsterdamse theatergezelschap werd door het fonds op formele gronden afgewezen, nog voor een inhoudelijke beoordeling kon volgen. Dat was volgens de rechter onterecht.

Het Fonds is van mening dat de Theatertroep nog niet lang genoeg officieel bestaat om subsidie aan te vragen. Volgens de rechter is dat niet af te leiden uit de eigen regeling van het fonds. Daarin staat alleen dat de aanvrager een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid moet zijn, ingeschreven in de Kamer van Koophandel in Amsterdam, en dat de aanvrager drie jaar actief moet zijn in de discipline waarvoor hij aanvraagt. De Theatertroep was eerst een vereniging (sinds 2007) en schreef zich  2,5 jaar geleden in als stichting. Het theatergezelschap maakt al negen jaar lang voorstellingen.

De Theatertroep tekende, samen met een aantal andere formeel afgewezen gezelschappen, eerst bezwaar aan bij de bezwarencommissie van het Fonds. De commissie stelde daarop een aantal voorwaarden op voor het optellen van verschillende soorten rechtspersonen. Een daarvan is dat al die rechtspersonen volledige rechtsbevoegdheid moeten hebben. De voormalige vereniging van de Theatertroep had slechts een beperkte bevoegdheid en kon dus niet aan deze voorwaarde voldoen.

De rechter meende gisteren dat deze laatste voorwaarde nergens letterlijk terug te vinden is in de regeling van het Fonds. Ze merkte daarbij op dat met die voorwaarde ook niet per se de continuïteit en stabiliteit gewaarborgd wordt die het Fonds met de regel graag wil bereiken. De rechter heeft dan ook het Fonds opgedragen binnen vier weken de plannen van de Theatertroep alsnog inhoudelijk te beoordelen. Het Amsterdams Fonds heeft voor dit soort uitgestelde beoordelingen een aparte beroepenpot.

Timo Huijzendveld van de Theatertroep is blij met de uitspraak. ‘We wilden vooral een punt maken, hoe ontzettend bureaucratisch het subsidiesysteem is geworden. We zijn nu een half jaar verder en nog steeds niet inhoudelijk beoordeeld.’

 Foto Vaudeville van de Theatertroep: Erik van ’t Hof