De verhoogde stand van ‘de coronathermometer’ van het RIVM heeft geen directe gevolgen voor theaters. Op 11 oktober werd het niveau van de thermometer van ‘laag’ aangepast naar ‘verhoogd’. Dat betekent dat de impact op de samenleving door de ziektelast is verhoogd en dat vooral kwetsbare groepen meer risico lopen. Wat de thermometer aangeeft, leidt echter niet meteen tot de invoering van beperkende maatregelen.

De coronathermometer die het RIVM op dit moment hanteert, heeft vier niveaus en is bedoeld om een indicatie te geven van de epidemiologische situatie in Nederland. De thermometer wordt iedere twee weken geüpdatet.

Jeroen Bartelse, lid van de Taskforce culturele en creatieve sector en directeur van Tivoli Vredenburg, legt uit dat het besluit om daadwerkelijk maatregelen in te voeren bij het kabinet ligt. Dat kabinet weegt ook andere overwegingen mee in de besluitvorming, zoals bijvoorbeeld de maatschappelijke impact van de maatregelen. Daarover laat het zich, naast het bekende Outbreak Management Team (OMT) ook adviseren door een Maatschappelijk Impact Team (MIT) onder leiding van Jolanda Sap.

Als het kabinet besluit dat er maatregelen nodig zijn, dan volgt het daarin zo veel mogelijk de plannen van de sector zelf. In theaters en andere culturele instellingen staan deze plannen uitgeschreven in de maatregelenladder van de Taskforce culturele en creatieve sector.

De maatregelenladder van de Taskforce is een update van de eerder ontworpen routekaart en dient als inbreng voor de lange-termijn-aanpak van het kabinet. Ook deze ladder heeft vier niveaus: ‘normaal’, ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’. Een opschaling naar niveau ‘waakzaam’ zou gepaard gaan met een reeks preventieve maatregelen, zoals het invoeren van looproutes, contactloos betalen en bezoekregistratie. Bij hogere risiconiveaus komen ingrijpendere maatregelen in beeld, zoals het advies om een mondkapje te dragen of afstand te houden. Pas bij niveau ‘zorgelijk’ is er weer sprake van testen en vaccinatiebewijzen.

Foto: Een leuk avondje uit van Het Zuidelijk Toneel, Theater Artemis, hetpaleis, Kurt van der Elst