De theaters blijven tot 20 april gesloten voor publiek. Het kabinet maakte gisteren in een persconferentie bekend vast te houden aan de huidige lockdown. In april starten wel de eerste proeven met sneltesten in de cultuursector.

Volgens het kabinet laten de oplopende besmettingscijfers nog geen versoepelingen toe. Op 13 april is een volgende persconferentie gepland, waarin het kabinet de mogelijkheden na 20 april bekend wil maken. Als de cijfers eerder een positief beeld laten zien, dan kan een maatregel ook eerder worden aangepast.

Routekaart
Voor de cultuursector biedt de huidige routekaart van het kabinet echter weinig perspectief. ‘Zolang besmettingsniveaus het uitgangspunt blijven, zit de cultuursector potdicht’, laat de Taskforce culturele en creatieve sector weten. De huidige routekaart gaat bij culturele instellingen, met uitzondering van ‘doorstroomlocaties’ zoals musea, nog steeds uit van ‘ontmoedigend kleine’ absolute aantallen bezoekers, zelfs bij lage risiconiveaus.

De Taskforce pleit er al weken voor om de bezoekcapaciteit voor deze locaties te normeren op vierkante meters per gebouw en per zaal. Ook vindt de Taskforce het realistischer dat de druk op de gezondheidszorg of de vaccinatiegraad als leidraad voor heropening worden genomen. ‘Zo’n dubbelslot, met alle veiligheidsmaatregelen die deze cultuurlocaties in acht nemen, garandeert veilig bezoek en geleidelijke toename van bezoekcapaciteit per risiconiveau.’

Toegangstesten
Een mogelijk hoopvol alternatief is heropening met behulp van toegangstesten. In samenwerking met de ministeries van OCW en VWS en de Stichting Open Nederland bereidt de Taskforce Culturele en Creatieve sector daarvoor nu kleinschalige pilots voor.

Hoe werkt het?
In de pilots dienen bezoekers van concerten, voorstellingen en andere culturele activiteiten zich vooraf te laten testen bij speciaal hierop toegeruste snelteststraten, die gescheiden blijven van de testlocaties van de GGD. Wie geen corona heeft, ontvangt een negatief testresultaat dat via de app CoronaCheck omgezet kan worden in een testbewijs. Dit bewijs heeft de vorm van een 48-uur geldende QR-code, die je vervolgens kunt laten scannen bij de ingang van de activiteit. Organisatoren van de evenementen gebruiken een tweede app, de CoronaCheck Scanner, om te zien of het testbewijs van de bezoeker geldig is. Er komt ook een papieren testbewijs, bijvoorbeeld voor bezoekers die geen smartphone hebben.

Alle bezoekers van de activiteit moeten ondanks hun testbewijs zich nog steeds houden aan de zogenoemde basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden.

Planning
In de loop van volgende week wordt de kalender met de eerste testevenementen bekend gemaakt. Die zullen vooral in april plaatsvinden. De verwachting is dat vanaf mei echte evenementen met toegangstesten georganiseerd kunnen worden. Er zouden dan 100 speciale teststraten opgezet zijn die in totaal 400.000 sneltests per dag kunnen afnemen. Naar verwachting hebben de Eerste en Tweede Kamer tegen dan ook het wetsvoorstel goedgekeurd om testbewijzen op grotere schaal in te kunnen zetten.

De pilots met snelstesten zijn overigens geen onderdeel van de eerder georganiseerde testevenementen in het kader van het Fieldlab Evenementen. Ook daarvan zullen er de komende tijd nog enkele volgen. Bij het Fieldlab staat vooral het wetenschappelijk onderzoek centraal, onder meer naar het gedrag van bezoekers. De pilots met sneltesten ziet de Taskforce ‘als een eerste stap naar heropening’.

‘Zolang openstelling via de weg van de routekaart niet kan, kunnen sneltesten een belangrijk instrument zijn om het maatschappelijke leven op gang te brengen’, laat Kunsten ’92 weten. ‘De cultuursector staat klaar om bij te dragen aan de testlogistiek en kan niet wachten om op deze wijze alvast veilig bezoekers te ontvangen en het werk van kunstenaars en artiesten te tonen.’