De theateropleidingen in Amsterdam, Arnhem, Maastricht en Utrecht geven gehoor aan de oproep die 500+ theatermakers hebben ondertekend naar aanleiding van de recente gebeurtenissen bij Oostpool.

Net als de briefschrijvers streven wij als theateropleidingen naar een sector waarin grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik geen plaats hebben. Waarin mensen zich kunnen uitspreken zonder bang te hoeven zijn en waarin meldingen van grensoverschrijdend gedrag op een zorgvuldige manier behandeld worden.

We realiseren ons dat ongewenst gedrag niet alleen gaat over het overschrijden van grenzen op seksueel gebied, maar evengoed over machtsverschillen die voortvloeien uit cultuur, geloof, kleur, gender, seksuele oriëntatie, sociale afkomst of de positie die iemand bekleedt. Wij ervaren dagelijks de noodzaak en de complexiteit van een open gesprek hierover.

De afgelopen jaren hebben de scholen stappen gezet. De NAPK heeft mores.online in het leven geroepen. Daar zijn de opleidingen bij aangesloten. Begeleiding van studenten bij stages is in overleg met gezelschappen en producenten geïntensiveerd. Op de opleidingen zijn gedragscodes en protocollen in het leven geroepen die veilig samenwerken moeten borgen. De wijzen van beoordelen en toetsen, methodes van lesgeven en algemene omgangsvormen zijn ter discussie gesteld. We zijn in verandering.

Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat we er nog niet zijn. In de brief staat dat er een cultuur van angst wordt gevoeld en wij onderschrijven dat er nog veel meer verandering nodig is. Wij willen dit gezamenlijk teweeg brengen.

Wij gaan gemeenschappelijke gedragscodes en protocollen delen met gezelschappen, producenten en festivals. We gaan het gesprek aan om vorm en inhoud te geven aan onze gedeelde verantwoordelijkheid, meer bewustzijn over veiligheid op de werkvloer te creëren en de handelingsbekwaamheid met betrekking tot het opvolgen van meldingen te vergroten.

Wij geven dan ook graag gehoor aan de oproep van de briefschrijvers. We bieden een platform om gezamenlijk te komen tot een gesprekkenreeks en actieplan. Waarmee we bouwen aan een veilige werk- en leeromgeving, steunend op de waarden van de Fair Practice Code én de gedragscodes van het kunstonderwijs. Alleen samen komen we tot een wezenlijke verandering van onze sector.

Rob Ligthert (namens directie Toneelacademie Maastricht)
Caspar Nieuwenhuis (directeur HKU Theater)
Marjo van Schaik (directeur a.i. Academie voor Theater en Dans AHK)
Maritska Witte (directeur Academie voor Theater en Dans ArtEZ)

beeld Gemma Pauwels