Het maartnummer van vakblad Theatermaker is uit. In deze editie wordt het thema ‘morele klimaatverandering’ doorgezet met artikelen over Jan Martens, grensoverschrijding en feminisme. Daarnaast Performance Philosophy, Oorkaan, Nastaran Razawi Khorasani en Danswerf. 

Als vervolg op een eerder nummer rond ‘morele klimaatverandering’ gingen Theatermaker-redacteuren Persis Bekkering en Marijn Lems met elkaar in gesprek over grensoverschrijding in de kunst. Fransien van der Putt interviewde Jan Martens en een van de speelsters uit zijn voorstelling Passing the Bechdel Test. Sanne Olijerhoek sprak drie jonge regisseurs over feminisme in hun werkpraktijk.

Ook het onderwerp vastgoed keert terug. In het decembernummer 2017 van Theatermaker publiceerde kunstsocioloog Hanka Otte een onderzoek naar de programmering van vijf nieuw gebouwde theaters in Nederland. In dit nummer schrijft zij een vervolg over hoe die theaters functioneren binnen de artistieke biotoop van hun stad.

Verder twee artikelen met de theaterwetenschap als aanleiding. In maart organiseren theaterwetenschappers en filosofen het congres/festival Performance Philosophy, waarin het ‘doende denken’ centraal staat en Czeslaw de Wijs interviewde Sruti Bala over culturele archieven en participatieve ‘gestures’.

Ten slotte is er een profiel van jeugdmuziektheatergroep Oorkaan, een reconstructie van de perikelen rond Danswerf, een reportage van het TapasTheater en een interview Nastaran Razawi Khorasani.

Alle artikelen van Theatermaker zijn ook online voor iedereen beschikbaar. Niet-abonnees kunnen de artikelen lezen tegen een kleine betaling. (Door een wijziging in het beleid van Blendle is Theatermaker daarvoor overgestapt op betaalsysteem Katalysis). Voor abonnees blijven de stukken natuurlijk gratis. Abonnee en nog geen inlogcode? Mail naar info@theatermaker.nl. 

Foto: Caravan (5+) – Oorkaan: Sjoerd Derine