Een overvolle cover voor een overvolle nieuwe editie van Theatermaker. In dit maartnummer onder meer Flora Verbrugge, Liliane Brakema, Seppe Baeyens, TENT, Trojan Wars, harde noten over de Governance Code Cultuur en een essay OK Boomer. Het nummer opent met een briefwisseling tussen Neske Beks en Nan van Houte waarin de huidige inclusiviteitsdiscussie in historisch kader wordt geplaatst en een flinke schop vooruit wordt geholpen.

Openhartig en soms pijnlijk eerlijk, vertellen Van Houte en Beks hoe ze als witte theaterdirecteur en als maker van kleur sinds de jaren negentig pogingen doen om divers en inclusief te zijn in hun werk; over goede bedoelingen, misverstanden en rolpatronen.

Verder in deze tijd van aanvraagleed veel aandacht voor alom oprukkende codes. Felix Welsink houdt de Governance Code Cultuur tegen het licht en toont een stevige interne tegenstrijdigheid aan. Marijn Lems ziet in zijn onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag alweer een nieuwe code opdoemen met betrekking tot ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Onderzoeker Eric de Ruijter constateert al een zekere ‘code-moeheid’ in de sector.

Geen abonnement? Test ons (kennismakings)abonnement of haal dit nummer los bij een van de verkooppunten. Alle artikelen van Theatermaker zijn ook online voor iedereen beschikbaar. Niet-abonnees kunnen de artikelen lezen tegen een kleine betaling. Voor abonnees blijven de stukken natuurlijk gratis. Abonnee en nog geen inlogcode? Mail naar info@theatermaker.nl.