Theatermaker gaat live! Vanaf dit theaterseizoen organiseert de redactie van het vakblad voor de podiumkunsten elke twee maanden een openbaar debat, waarop het thema uit de nieuwe Theatermaker verder wordt uitgediept en bediscussieerd.

De eerste editie, genaamd De Grote Generatiewissel, vindt plaats in samenwerking met het Nederlands Theater Festival op donderdag 10 september in de Stadsschouwburg Amsterdam, in het kader van randprogramma Nieuwe Grond.

Tijdens De Grote Generatiewissel spreken critici, denkers en kunstenaars onder leiding van Lucas De Man over de huidige generatiewisseling in de theatersector, het thema van het septembernummer van Theatermaker.

Gevestigde toneelgezelschappen in Nederland worden overgenomen door een nieuwe generatie toneelleiders, net als festivals en jeugdgezelschappen. Een ingezonden opiniestuk op Theaterkrant.nl leidde tot het voornemen een jonge kunstenaar of denker in de Raad voor Cultuur op te nemen en een groep afstuderende theatermakers uitte felle kritiek op het ITs Festival.

Aan de andere kant wordt er juist geklaagd over het gebrek aan visie en wilskracht bij de jonge generatie. Waar zijn hun visionaire ideeën en hun alternatieven? Waar zijn de nieuwe tomatengooiers? Gaan de jongeren het helemaal anders doen? Met minder confrontatie en meer solidariteit? Tijdens De Grote Generatiewissel wordt dit nieuwe elan en de wijsheid der jaren onder de loep genomen en in kaart gebracht.

Foto: Michiel Cotterink