Het zomernummer van Theaterkrant Magazine besteedt aandacht aan de zoektocht naar tussenvormen tussen theater en televisie. Vandaag op de mat en in de winkel.

In het afgelopen seizoen werd er veel geëxperimenteerd op het gebied van registeren en het in beeld brengen van voorstellingen. De publieke omroep nam het initiatief tot een reeks theaterregistraties, Annette Embrechts sprak voor dit nummer de programmeurs van de NPO en ook makers en spelers reflecteren op deze nieuwe vormen.

Verder in dit nummer tekent Wendy Lubberding op hoe de schouwburgen de nieuwe opstart zien, de programmeurs voorzien rimpeleffecten tot ruim in het volgende seizoen.

Daarnaast in dit magazine een gesprek met toneelschooldirecteuren Rob Ligthert en Caspar Nieuwenhuis over de aanpak van de problemen rondom veiligheid en grensoverschrijdend gedrag en een achtergrondartikel van Jacq. Algra over de nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van talentontwikkeling in de dans.

Ook wordt er in interviews met Marie-Anne Rudolphi en Helen Kamperveen teruggeblikt, ze blijven ook in deze fase van hun carrière optimistisch en nieuwsgierig naar de toekomst. Ten slotte staat het nummer stil bij het overlijden van Eva Bal en Anil Jagdewsing.

Geen abonnement? Test ons abonnement of haal dit nummer los bij een van de verkooppunten. Alle artikelen van Theaterkrant Magazine zijn ook online voor abonnees beschikbaar. Abonnee en nog geen inlogcode? Mail naar info@theaterkrant.nl.

Foto: Lucas van der Rhee