Kunstencentrum Concordia in Enschede heeft zijn theaterprogrammering voor de komende twee jaar veiliggesteld. Dankzij een eenmalige subsidie van vijftigduizend euro van de gemeente Enschede, financiële steun uit de gemeenschap en een innovatief financieringsplan lukt het Concordia toch om in 2015 en 2016 tachtig voorstellingen per jaar in zijn bonbonnière te programmeren.

Concordia, huis voor theater, film en exposities met meerdere locaties in Enschede, werd begin 2014 geconfronteerd met een bezuinigingsopdracht van vierhonderdduizend euro. Opgeteld bij de subsidiekortingen van de jaren daarvoor verloor Concordia in een paar jaar tijd bijna de helft van zijn subsidie, waardoor het centrum zich genoodzaakt zag volledig te stoppen met de theaterprogrammering. Dit nieuws leidde tot veel lokale, regionale en landelijke publiciteit en steun.

In maart jl. presenteerde Concordia een innovatief financieringsplan om de theaterfunctie te behouden aan de gemeenteraad. Dit plan is nu verder uitgewerkt en heeft als doel over twee jaar subsidieonafhankelijk te kunnen opereren. Het college van burgemeester en wethouders van Enschede uitte zich positief over deze ontwikkelingen en biedt Concordia eenmalig een gemeentelijke bijdrage.

Om dit aan te vullen is Concordia een uitgebreid crowdfundingbeleid gestart, met de mogelijkheid om voorstellingen te sponsoren, theaterstoelen te leasen, aandeelhouder te worden of een vriendenlidmaatschap aan te gaan. Concordia zet ook eigen middelen in door onder meer te besparen op verbouwingskosten.

Directeur van Concordia Willem Jaap Zwart: ‘Concordia kiest ervoor zoveel mogelijk budget te steken in programma in plaats van stenen. Dankzij een strakke uitvoering van de renovatie van de Oude Markt en een beperking van het verbouwingsbudget voor onze locatie aan de Langestraat, spelen we geld vrij voor de theaterprogrammering.’