Lucien Kembel wordt de nieuwe directeur van het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Hij volgt per 1 april Sanne Scholten op, die in november al directeur van de PO-Raad werd.

Kembel is nu nog directeur van de Haagse theaters Diligentia en PePijn. Eerder werkte hij als directeur voor het Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNSee) en richtte hij theatergroep Made in da Shade op, een samenwerkingsverband van kunstenaars uit allerlei disciplines. Hij was bestuurder of toezichthouder bij onder meer de Boekmanstichting, het Mediafonds en het Nederlands Filmfestival.

Vanaf 1 april gaat Kembel verder aan de slag met de missie van LKCA: het toegankelijk maken van cultuur voor iedereen. Hij kijkt er naar uit om zijn kennis, ervaring en netwerk in te zetten om nog meer impact te genereren op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie. ‘Voor mij gaan kunst en cultuur over het zichtbaar en (her)kenbaar maken van de diverse verhalen die onze maatschappij rijk is. Verhalen die kunnen bijdragen aan een grotere onderlinge verbondenheid en die de kennis over elkaar kunnen vergroten.’

Als nieuwe directeur-bestuurder van LKCA zet Kembel zich vanaf 1 april ook in voor de Code Diversiteit en Inclusie, waarvan het kennisinstituut de penvoerder is.

Foto: Henriette Guest