Het Ro Theater, Wunderbaum, het Productiehuis Rotterdam en de Rotterdamse Schouwburg hebben gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Rotterdam. De vier Rotterdamse instellingen zijn een alliantie aangegaan om samen theatervoorstellingen te produceren en te presenteren en om zich collectief op talentontwikkeling te richten.

Als ‘Theater Rotterdam’ willen de instellingen meer eigen inkomsten genereren en een groter publiek bereiken. De locaties die zij tot hun beschikking hebben worden gedeeld om andere publieksgroepen aan te spreken. Zo zullen toeschouwers die alleen voorstellingen van Wunderbaum bezoeken, ook in contact komen met bijvoorbeeld het Ro Theater, wanneer dit gezelschap Wunderbaums accommodatie bespeelt.

Over de precieze structuur van Theater Rotterdam zijn de instellingen nog in overleg. Wellicht worden afdelingen samengevoegd, als dit efficiënt blijkt. Efficiëntie is van groot belang, aangezien de alliantie bij de gemeente Rotterdam vier procent minder subsidie heeft aangevraagd dan zij opgeteld in de huidige kunstenplanperiode ontvangen.

Op dit moment huisvest de Rotterdamse Schouwburg al Wunderbaum en het Productiehuis Rotterdam. De samenwerking heeft echter niet tot gevolg dat het Ro Theater dit pand ook betrekt. Er is geen sprake van een fusie. De instellingen behouden hun individuele stichtingen, om ook afzonderlijk van elkaar subsidie te kunnen aanvragen. Zo kan de schouwburg blijven indienen bij Rotterdam, het Ro Theater bij het ministerie en Wunderbaum bij het Fonds Podiumkunsten.

Het talentontwikkelingstraject is van toepassing op nieuw en bestaand talent maar heeft nog geen concrete vorm. Tanja Elstgeest en Jan Zoet behouden de artistiek leiding van het productiehuis, dat een nieuwe naam krijgt: Theater Rotterdam Producties.