Het tekort van de podia van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties zal aan het eind van 2020 opgelopen zijn tot 55 miljoen euro. Dat berekende organisatieadviesbureau Berenschot op basis van hun sluiting van 12 maart tot 1 juni. Zonder extra steun gaat een derde van de 127 aangesloten schouwburgen en concertgebouwen voor de zomer failliet.

Bij de podia is niet alleen alle omzet vanaf 12 maart weggevallen, de verwachting is ook dat – vanwege het respecteren van de 1,5 meter afstand – bij de start van het komende theaterseizoen niet meer dan 20 procent van de oorspronkelijk geraamde omzet gehaald zal worden.

Bij het geschatte tekort van 55 miljoen euro is al rekening gehouden met de nu geldende generieke steunmaatregelen, zoals NOW en TOGS. Door beperkte reserves (samen begin 2020 25 miljoen), zal 33 procent van de aangesloten schouwburgen en concertgebouwen volgens Berenschot voor de zomer zonder extra steun failliet gaan.

De vereniging heeft de resultaten in een brandbrief gedeeld met staatssecretaris Vijlbrief, ministers Ollongren en Wiebes, ‘met in de cc Minister van Engelshoven en voorzitters van VNG, IPO en Raad voor Cultuur’.

De VSCD pleit nu voor een aanvullende subsidie van 55 miljoen euro tot eind 2020. Veel van hun podia doen nu een beroep op hun gemeenten, maar deze ontbreekt het vaak aan de middelen. Ze kunnen ook niet, zoals het kabinet, hun begrotingstekort noodzakelijkerwijs laten oplopen. De VSCD vraagt daarom een ‘substantiële’ geoormerkte storting in het Gemeentefonds ten behoeve van de podia.

Net als de Taskforce Culturele en Creatieve sector vraagt de VSCD daarnaast aan de Ministers om de NOW te verlengen tot 1 januari 2021, de BTW op toegangstickets te verlagen naar 0 procent en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 het plafond van de Geefwet te verruimen.