50 jaar na Aktie Tomaat organiseert de Theatercollectie/Allard Pierson op 7 oktober een ‘teach-in’ rond de theaterwende. Ze gaan een nieuwe confrontatie met het historisch materiaal aan in en rond het Universiteitstheater, de magische plek waar op de zogenaamde ‘maandagavondbijeenkomsten’ de analysegroep Tomaat acties voorbereidde voor een geëngageerder toneelbestel.

De Theatercollectie/Allard Pierson organiseert een bijeenkomst voor theatermakers, journalisten, historici, wetenschappers, dramaturgen en studenten, waarin ze met het historisch materiaal in de hand (pamfletten, geluidsopnames, etc.) kijken naar nieuwe vragen en blinde vlekken. ‘Aktie Tomaat is in de afgelopen vijftig jaar geanalyseerd, gecanoniseerd en gemythologiseerd. We gaan nog één keer de confrontatie aan.’

Tijdens het ochtendprogramma worden de bronnen bestudeerd die de Aktie Tomaat heeft achtergelaten. In de middag wordt de betekenis en de verwerking van Aktie Tomaat onder de loep genomen. Als entr’actes dienen toneel, lichtbeelden én samenzang.

Een teach-in is een praktische, participatieve en actieve onderwijs- en discussievorm met een brede scope, die populair werd in de studentenacties van 1968, in het bijzonder geschikt voor het behandelen van gepolariseerde onderwerpen. Experts delen hun kennis en publiek gaat voor in de discussies en de bevraging, praktische doelen en acties zijn het resultaat. 

Maandag 7 oktober van 9.30 tot 17.00 uur. Lunch in het Allard Pierson is bij de prijs inbegrepen.