De Taskforce culturele en creatieve sector heeft een nieuwe coronamaatregelenladder gemaakt. Deze ladder is een update van de eerder ontworpen ‘routekaart’ en dient als inbreng voor de corona-lange-termijn-aanpak van het kabinet. Met de ladder hoopt de sector te allen tijde veilig open te kunnen blijven voor publiek in verschillende risicofases van de coronapandemie.  

De ladder is onderverdeeld in vier risiconiveaus, aangegeven in de kleuren groen (normaal), geel (waakzaam), oranje (zorgelijk) en rood (ernstig). De taskforce rekent op de kennis en expertise van RIVM, OMT, MIT en Fieldlab Evenementen om aan te geven in welk niveau de pandemie zich bevindt – vergelijkbaar met de waarschuwingscodes van het KNMI voor het weer.

Per risiconiveau stelt de taskforce maatregelen voor om overdracht van het coronavirus te voorkomen. Het gaat bij lage risiconiveaus om preventieve maatregelen die bij hogere risiconiveaus kunnen worden aangevuld met interventies.

De taskforce heeft de maatregelenladder zo eenvoudig mogelijk gehouden, ‘omwille van de duidelijkheid en uitvoerbaarheid ervan’. Met de ladder als basis kunnen deelsectoren zélf tot een uitgewerkt brancheprotocol komen. Bij binnenzitten tijdens het hoogste risiconiveau kan er bijvoorbeeld gekozen worden tussen enerzijds CTB (3G), afstand houden of mondkapje (optie 1) en anderzijds toegang met testen (1G) (optie 2).

De Taskforce benadrukt bij de ladder dat de voorgestelde maatregelen bij de hogere risiconiveaus grote impact zullen hebben op de mogelijkheid om nog publiek te ontvangen en aanzienlijke derving van inkomsten tot gevolg zullen hebben. ‘De sector kan deze maatregelen dan ook alleen treffen wanneer de overheid hier passende compensatie tegenoverstelt.’

Gisteren maakte ook cabaretier Guido Weijers bekend ‘een goed doordacht plan voor een groot deel van de culturele sector’ te hebben klaarliggen. Bij een nieuwe code zwart stelt hij voor in het zogeheten dambord-systeem te gaan werken. Daarbij heeft elke bezoeker een vrije stoel naast zich. Dat systeem werd als Fieldlab getest bij onder meer een voetbalwedstrijd tussen NEC en De Graafschap. ‘Met zo’n systeem zijn mensen in het theater veiliger dan thuis’, aldus Weijers. In een open brief aan Ernst Kuipers nodigt hij de minister uit hierover in gesprek te gaan.

Foto: Theater Bellevue in 1,5 m opstelling, Casper Koster