Perspectief op heropening, met publiek binnen anderhalve meter, is broodnodig. Dat schrijft de Taskforce culturele en creatieve sector in een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. De koepel van belangenverenigingen vraagt om op korte termijn een aantal besluiten te nemen.

Om te voorkomen ‘dat seizoen 2021 verloren gaat en dat de vele werkenden en organisaties in deze sector ten onder gaan’, moeten er volgens de Taskforce vijf snelle beslissingen genomen worden. Vóór 1 februari zou een Garantiefonds van € 500 miljoen ingesteld moeten worden om onder andere culturele festivals te helpen bij door de pandemie onverzekerbare risico’s.

Daarnaast is een routekaart nodig waarin er stapsgewijs meer ruimte is voor versoepeling van beperkingen om publiek te ontvangen, met publiek binnen anderhalve meter. De testevenementen (Fieldlabs) om kennis te verzamelen over het veilig organiseren van bijeenkomsten in een pandemiegevoelige samenleving moeten ook zo snel mogelijk van start gaan. Gisteren werden die door het kabinet op de lange baan geschoven. Maar de eerste resultaten van testprogramma’s in het buitenland, zoals onlangs in Barcelona, laten volgens de Taskforce zien dat grotere culturele evenementen onder strikte voorwaarden mogelijk zijn.

Voor 12 februari wil de Taskforce duidelijkheid over een nieuw generiek steunpakket voor de tweede helft van 2021, ‘mee-ademend met een herstellende economie’. De geschatte bruto schade van de sector over 2020 en 2021 – dus voor verrekening van noodsteun – benadert € 4,5 miljard.

Ten slotte vraagt de Taskforce om een aantal aanpassingen bij de verdeling van de generieke steunpakketten. De TOZO dient verruimd door af te zien van een vermogens- en partnertoets en de TONK moet beter toegesneden worden op de doelgroep, door lage toegangsdrempels en mogelijkheden voor bevoorschotting.

Vanmiddag is er weer een plenair coronadebat in de Tweede Kamer.