Circuit X, dat ieder jaar voor een selectie van vijf beginnende theatermakers een tournee mogelijk maakte langs Vlaamse en Nederlandse speelplekken, legt zijn activiteiten neer. Het talentenprogramma krijgt geen subsidie meer. 

Circuit X viel op 13 mei uit de boot van de projectsubsidies van de Vlaamse gemeenschap, nadat in 2016 ook zijn structurele subsidieaanvraag voor de periode 2017-2021 niet werd gehonoreerd. Twee keer gebeurde dat na een positieve beoordeling, maar waren er te weinig middelen beschikbaar om het project te honoreren.

Vanaf 2010 bood Circuit X een antwoord op de vaak gebrekkige doorstroming van jonge talenten naar de grotere podia in Vlaanderen en Nederland. Elk seizoen selecteerde een onafhankelijke jury van critici en programmeurs vijf podiumproducties voor een tournee. Circuit X ondersteunde die vervolgens met een lagere uitkoopsom voor de theaters, extra communicatie en begeleide nagesprekken tussen publiek en makers.

Bart Vanvoorden, voorzitter van Circuit X, noemt de subsidiestop een ‘bizarre beslissing’. ‘Al heten zowel spreiding, talentontwikkeling als de individuele kunstenaar urgente prioriteiten voor minister Sven Gatz, toch begraven we nu noodgedwongen een initiatief dat juist daarin een verschil maakte. Dat is pijnlijk voor Circuit X, maar nog meer voor alle beginnende makers, programmatoren en toeschouwers voor wie Circuit X wel degelijk een antwoord bood op het verschralende podiumaanbod.’

De geplande tournee voor komend seizoen gaat nog door, maar zonder ondersteuning.