Promotie Podiumkunsten, voorheen Bureau Promotie Podiumkunsten (BPP), gaat Nederlandse gezelschappen, makers en musici vertegenwoordigen in het buitenland. Hiermee neemt het een belangrijke taak van het Theater Instituut Nederland (TIN) over, dat door de bezuinigingen is genoodzaakt eind 2012 de deuren te sluiten. 

Promotie Podiumkunsten is een onafhankelijk bureau dat zich richt op de collectieve marketing van podiumkunsten in Nederland, met als doel meer aandacht en publiek te genereren. Het bureau zal voortaan onder het nieuwe label Dutch Performing Arts ook de internationale promotie van Nederlandse podiumkunsten op zich nemen. Voor deze werkzaamheden neemt de organisatie een aantal medewerkers over van het TIN en van Muziek Centrum Nederland, dat eveneens de deuren moet sluiten.

Met de doorstart hoopt het bureau de internationale promotie en ondersteuning van de Nederlandse podiumkunsten te continueren. De eerste projecten zijn inmiddels opgestart met goedkeuring van het Fonds Podiumkunsten. Pim Luiten, directeur Theater Instituut Nederland: ‘Doordat Promotie Podiumkunsten de internationale promotie van theater en dans overneemt kan gelukkig worden voortgeborduurd op de vele waardevolle contacten, ervaringen en netwerken die het TIN de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Het buitenland betekent voor veel gezelschappen nieuwe inspiratie maar vooral ook een breder publiek en grotere afzetmarkt. Het is ontzettend belangrijk dat Nederland daarin blijft investeren.’

Ook Peter Joziasse, directeur van Promotie Podiumkunsten, is verheugd dat hij de belangrijke internationale werkzaamheden van het TIN en Muziekcentrum Nederland kan voortzetten. ‘We willen de podiumkunsten faciliteren bij het bereiken van meer publiek in Nederland en over de grenzen. In het kader van deze vernieuwde rol lanceren we onze nieuwe corporate identiteit en website promotiepodiumkunsten.nl.’