Tabo Goudswaard is aangesteld als intendant bij The Art of Impact, het nieuwe stimulerings- en onderzoeksprogramma voor kunstprojecten met maatschappelijke impact van het ministerie van OCW en de zes landelijke publieke cultuurfondsen. Goudswaard (39) is kunstenaar en social designer.

The Art of Impact is erop gericht de relatie tussen kunst en maatschappij te verkennen, versterken en beter zichtbaar te maken. Het ministerie van OCW heeft hiervoor de komende twee jaar zeven miljoen euro beschikbaar gesteld. Tot 2017 worden in totaal circa 44 bestaande en circa tachtig nieuwe kunstprojecten met maatschappelijke impact ondersteund. Goudswaard wordt als intendant verantwoordelijk voor de selectie en begeleiding van de bestaande kunstprojecten, voor nieuwe projecten wordt in 2015 tweemaal een open oproep gedaan.

Goudswaard is werkzaam bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde, waar kunstenaars en adviseurs samenwerken aan een zo groot mogelijke impact op maatschappelijke vraagstukken. Ook is hij initiatiefnemer en projectleider van Socialdesignforwickedproblems, een publiek onderzoek naar de inzet van sociaal ontwerp voor ‘taaie’ problemen.

Met zijn aanstelling is het programmateam van The Art of Impact compleet. Eerder werden al programmadirecteur Michiel Munneke en secretaris Floris Lieshout aangesteld. Michiel Munneke was de afgelopen twintig jaar werkzaam bij World Press Photo, waarvan de laatste twaalf jaar als directeur. Floris Lieshout werkte eerder onder andere als projectmedewerker en secretaris bij Fonds Podiumkunsten, het Nederlands Letterenfonds en het Mondriaan Fonds.

Foto Tabo Goudswaard: Sebastiaan Ter Burg