The Need for Legacy is gisteren officieel van start gegaan. De stichting gaat fungeren als platform en community om behoeftes te inventariseren, verhalen te delen en gesprekken te voeren over een meer diverse en inclusieve theaterwereld, gekoppeld aan de gezamenlijke bestudering van vergeten geschiedenissen. The Need for Legacy bestond al langer informeel en organiseerde al enkele bijeenkomsten op het Nederlands Theaterfestival.

The Need for Legacy wil als spreekbuis gaan functioneren naar instanties die zich bezighouden met de archivering van de Nederlandse podiumkunsten, ‘waardoor er hopelijk een correctie komt op de wijze waarop de podiumkunsten worden gearchiveerd en hoe deze kennis wordt ontsloten’. Daarbij wil The Need for Legacy op een ‘constructieve en opbouwende manier’ te werk gaan, ‘door niet alleen aan te geven wat mis gaat, maar ook gezamenlijk met andere partijen en in coalities naar oplossingen toe te werken, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van adviesmodules en lespakketten over gemarginaliseerde theatergeschiedenissen’.

De stichting werkt als ‘een nomadisch, fluïde netwerk’ dat een podium kan vinden op verschillende festivals, theaterhuizen en scholen. Centraal staan de Need for Legacy-tafels, waar de leden kunnen samenkomen om ervaringen en kennis uit te wisselen. Need for Legacy organiseerde eerder al besloten en minder besloten tafelgesprekken en bijeenkomsten op onder andere het Theaterfestival. Voor de toekomst staan er samenwerkingen op de agenda met onder andere Allard Pierson/UvA Bijzondere collecties, Internationaal Theater Amsterdam, verscheidene theaterscholen en opnieuw het Theaterfestival. In januari volgend jaar maakt The Need for Legacy als gastredactie een themanummer van Theatermaker.

Bestuursleden zijn Emmanuel Ohene Boafo, Nilay Ceber, Naomi van der Linden en voorzitter Gable Roelofsen. Mara van Nes is medeoprichter.