Verscheidene oppositiepartijen willen dat minister Van Engelshoven haar aangekondigde bezuinigingen bij Fonds Podiumkunsten (FPK) herroept. Ze dienden daarvoor vanmiddag moties in tijdens een kamerdebat met de minister over de cultuurbegroting. Voor het debat waren ook ruim 300 podiumkunstenaars en -studenten naar Den Haag afgereisd.

Er stond voor de podiumsector veel op het spel vandaag. De Minister is van plan om 8,6 miljoen euro te bezuinigen op het Fonds Podiumkunsten, waardoor minstens 50 gezelschappen vanaf 2021 hun subsidie zullen verliezen.

Bij de Tweede Kamer hadden zich vanochtend veel toehoorders uit de sector verzameld. Zo’n 100 mensen mochten plaatsnemen op de publieke tribune van de Thorbeckezaal. Ongeveer 200 bezoekers, voornamelijk studenten, kwamen er niet meer in, maar konden in een extra zaal op een scherm het debat volgen. Omdat er niet genoeg kluisjes waren, bleef ook een groep buiten demonstreren.

Tijdens het debat kregen ze steun van verschillende oppositiepartijen. Lodewijk Asscher (PvdA), Peter Kwint (SP) en Esther Ouwehand (PvdD) riepen de regering op om bij de najaarsnota met voorstellen te komen om de bezuiniging ongedaan te maken. De ambitie van het kabinet om binnen de podiumkunsten het gesubsidieerde aanbod te verjongen en te verbreden, komt volgens hen onder grote druk te staan door de forse bezuiniging bij het Fonds Podiumkunsten.

Corine Ellemeet (GL), Asscher (PvdA), Lenny Geluk-Poortvliet (CDA) en Salima Belhaj (D66) vroegen de regering om de gevolgen van de bezuiniging inzichtelijk te maken, opdat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.

Van Engelshoven toonde zich vandaag niet bereid tot onmiddellijke reparatie. Ze wil de discussie uitstellen tot het voorjaar. Dan wordt duidelijk hoeveel kanshebbende aanvragen er ingediend zijn bij het Fonds Podiumkunsten en de Raad voor Cultuur.

Verder werden er moties ingediend voor onder meer onderzoek naar de toegankelijkheid van cultuurinstellingen (Ellemeet, Asscher), het uniformeren van aanvraagprocedures bij diverse overheden (Kwint en Belhaj) en de ondersteuning van tariefafspraken voor zzp’ers in de kunst- en cultuursector (Belhaj, Ellemeet, Asscher en Kwint).

Zohair El Yassini (VVD) verzocht de minister om het ontvangen subsidiebedrag door cultuurinstellingen te vermelden op het toegangskaartje, ‘zodat iedereen kan zien hoe kostbaar cultuur is’. FvD, Denk en Christenunie waren niet bij het debat aanwezig.

Foto: Jaïr Stranders