Stephen Liebman en Saskia Selen vormen vanaf 1 januari 2022 de nieuwe directie van MusicalMakers. Dat maakte de Raad van Toezicht van het ontwikkelhuis voor Nederlandse musical vandaag bekend. Liebman wordt artistiek directeur en Selen zakelijk directeur. Zij volgen samen Andreas Fleischmann op, die blijft adviseren in de Artistieke Raad van MusicalMakers.

Saskia Selen heeft met haar eigen organisatie- en adviesbureau Studio Selen zich gespecialiseerd in project- en programmamanagement, zakelijk leiding en bedrijfsvoering binnen het maatschappelijk domein. Volgens de Raad van Toezicht heeft ze een multidisciplinaire aanpak, gericht op het verbinden van inhoud en organisatie. ‘Dit draagt bij aan het creëren van structuur en verbinding, precies wat een startende organisatie als MusicalMakers nodig heeft.’

MusicalMakers is een ontwikkelhuis voor nieuwe Nederlandse musical. Momenteel zijn Avishai Darash, Job Greuter, Naomi van der Linden, Priscilla Vaudelle en Samya Hafsaoui actief in een ontwikkeltraject.

De Stichting wordt structureel ondersteund door het ministerie van OCW en de VandenEnde Foundation. Vorige maand reageerde de Raad voor Cultuur nog ontstemd op berichten van MusicalMakers om pas vanaf 1 januari 2022 een nieuwe directie te benoemen. De raad vond het huidige bestuur niet voldoende onafhankelijk en wilde dat daar eerder stappen in ondernomen werden.

Foto: Studio EAB