Stefan Perceval neemt het artistiek leiderschap van het Vlaamse jeugdtheaterhuis Het Gevolg over van oprichter Ignace Cornelissen. Behalve voorstellingen maken, wil Perceval het gezelschap weer op een vooraanstaande plaats in het theaterlandschap zetten.

Om dat doel te bereiken heeft Perceval drie peilers geformuleerd, van waaruit hij zich de komende periode met het productiehuis gaat profileren. Allereerst gaat hij op zoek naar een herdefinitie van het begrip ‘kind’. Hij is van mening dat in een samenleving waarin de overheid mensen steeds jonger als volwassene behandelt, het theater ook het denken over wat kinderen en jongeren zijn moet veranderen.

Daarnaast vindt hij dat de voorstellingen moeten vertrekken vanuit de concrete leefomstandigheden die de jonge doelgroep omringen. Het productiehuis uit de Belgische Kempen zal zich actiever gaan verbinden met de streek. Perceval vindt de sociologische, economische en politieke geschiedenis van de streek boeiend genoeg als uitgangspunt voor producties.

Ten slotte moet het jonge publiek door de producties van Het Gevolg ook kennismaken met bestaand repertoire. Perceval wil, door klassiek theater in een streekgebonden context te plaatsen, de jeugd enthousiasmeren en de lat voor het theaterbezoek verlagen.

Stefan Perceval regisseerde bij Het Gevolg al de locatievoorstellingen Maria Vaart, Hartekop en Petrus en de doodendraad. Hij benadrukt dat hij van het gezelschap een ‘open huis’ wil maken. ‘Als theatermaker ben ik geïnteresseerd in de verhalen achter de mensen, in de ziel van die mensen. Dat is het materiaal waarmee ik op de scène aan de slag ga. En dat is ook het materiaal waarmee ik nu als artistiek leider start.’

Foto: Kris Dewitte