Onder de noemer #DoeMeeMetJeAOW hebben meer dan 4500 AOW’ers samen ruim een miljoen euro gedoneerd aan de culturele sector. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft beloofd het opgehaalde bedrag te verdubbelen. 40 procent gaat naar theater, dans en film. 

De actie werd bedacht door de gepensioneerde kunstliefhebbers Corine Muller-Bauer en Hein Muller uit Bussum. Ze hopen ‘ook in toekomst te kunnen blijven genieten van de kunsten’ en wilden ‘iets terugdoen voor de jongere mensen die zo hard werken in de culturele sector’. Het koppel riep alle 65-plussers ‘met een warm hart voor cultuur’ op om hun AOW-vakantiegeld geheel of gedeeltelijk te doneren. Dat kon van 20 mei tot en met 20 juni.

‘De culturele sector wordt hard getroffen’, schrijven ze op hun actiepagina. ‘Maar er zijn ook mensen die relatief minder in de basis van hun bestaan geraakt worden: een groep ouderen die binnen de beperkingen van hun vrijwillige quarantaine een redelijk rustig leven leiden, niet meer de directe zorg voor kinderen hebben en in een financieel minder kwetsbare situatie verkeren.’ 

Acteur Gijs Scholten van Aschat is als ambassadeur betrokken bij de actie. Hij noemt de opbrengt ‘een enorme opsteker’. ‘Het feit dat een deel van ons publiek zelf in actie is gekomen, is hartverwarmend voor iedereen in de culturele sector.’

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is gevraagd voor het innen, oormerken en toekennen van de giften. De donateurs konden zelf hun voorkeur aangeven welke domeinen ze wilden ondersteunen. Van de twee miljoen euro gaat straks 20 procent naar beeldende kunst, 40 procent naar muziek en opera en 40 procent naar theater, dans en film.

Het Cultuurfonds beheert het geld van het burgerinitiatief, opgerekt tot 2,5 miljoen door een anonieme schenking, in het daarvoor opgerichte Cultuurmakersfonds. Professionele makers (stichtingen of collectieven) die géén meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen, konden op 12 juni een online aanvraag voor steun indienen. Binnen een half uur was het budget al ruimschoots overschreden. Het fonds ontwikkelt inmiddels een nieuwe campagne om het Cultuurmakersfonds weer aan te vullen en de regeling hopelijk later, zo mogelijk na de zomer, opnieuw open te kunnen stellen.