De Vlaamse regering heeft de meerjarige cultuursubsidies voor de periode 2013-2016 goedgekeurd. Er wordt 94,5 miljoen euro uitgetrokken, 7,5 miljoen euro meer dan oorspronkelijk voorzien. ‘Een bewijs dat deze regering gelooft in de kunstensector,’ aldus minister van Cultuur Joke Schauvliege. Zo is er 3,3 miljoen euro vrijgemaakt om toch subsidies te geven aan vijftien organisaties die ondanks een dubbelpositief advies buiten de boot dreigden te vallen. Het gaat dan onder meer om het theatergezelschap Het Gevolg (320.000 euro) en De Queeste (275.000 euro).

In totaal dienden 350 cultuurorganisaties een aanvraag in. Daarvan zullen er 256 de komende jaren subsidies krijgen. Van 43 organisaties worden de subsidies niet verlengd, gevolg gevend aan de opdracht van de minister om te komen tot minder versnippering. Bij de organisaties die de subsidie verliezen zijn onder meer het Zuiderpershuis in Antwerpen en Musical van Vlaanderen.

Alain Platels Les Ballets C de la B, waar een adviescommissie slecht 530.000 euro voor over had, bijna een halvering van de huidige subsidie, ziet de subsidie nu verhoogd (of verlaagd) tot 870.000 euro. Ward/Ward van Ann Van den Broek en Bad van Marie kregen geen subsidie toegekend.

Er wordt 2,6 miljoen euro vrijgemaakt voor organisaties die volgens minister Schauvliege nodig zijn om de diversiteit en spreiding van het aanbod te garanderen, waaronder het Figurentheater De Maan in Mechelen.

Organisaties die geen meerjarige subsidie (meer) krijgen, kunnen nog een aanvraag indienen voor een projectsubsidie. Voor die projectsubsidies is 9,7 miljoen euro vrijgemaakt. Schauvliege wil die subsidies vooral inzetten voor ‘vernieuwing en creatieve producties’.

Bekijk de integrale subsidielijst