Mark Rutte en Diederik Samsom hebben vandaag het regeerakkoord van het kabinet Rutte II gepresenteerd. Het onderwerp cultuur is hierbij niet aan de orde gekomen. De VVD gaat zeven ministers en drie staatssecretarissen leveren en de PvdA respectievelijk zes en vier. Jet Bussemaker (PvdA) wordt minister en Sander Dekker (VVD) staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bussemaker wordt ook verantwoordelijk voor Cultuur.

In het regeerakkoord staat dat de BTW-verhoging voor podium- en beeldende kunsten definitief niet doorgaat en op zes procent blijft. Het kabinet wil cultuur toegankelijk houden en gaat cultureel ondernemerschap en nieuwe financieringsvormen ondersteunen en stimuleren.

De Cultuurkaart voor jongeren van CJP blijft behouden. Culturele instellingen moeten hun educatie gaan richten op deze groep. Talentontwikkeling zal worden gestimuleerd via het Fonds Podiumkunsten en door middel van cultuureducatie. Ook zal het onderwijs en de cultuursector de krachten gaan bundelen ten behoeve van cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs.

Het kabinet schrijft in het regeerakkoord dat kunst en cultuur van grote waarde voor de samenleving zijn: ‘Nederland heeft een naam hoog te houden in kunst en cultuur. Nederlandse ontwerpers, modemakers, dj’s en architecten veroveren de wereld. Beeldende kunst, dans, opera en musicals trekken een groot publiek. Instellingen en kunstenaars ontpoppen zich als cultureel ondernemer en boren nieuw publiek en nieuwe middelen aan. Het overheidsbeleid richt zich vooral op een sterke basisinfrastructuur, talentontwikkeling en internationale bekendheid van onze topkunst.’