In de toelichting op de begroting van OCW, zoals die op Prinsjesdag is gepubliceerd, staat te lezen dat het kabinet Rutte-2 de cultuur uit de wind wil houden. ‘Waar mogelijk krijgt de sector een zetje mee,’ vervolgt de toelichting. Zoals uit de toespraken die minister Jet Bussemaker tot nog toe heeft gehouden al is gebleken, ligt een prioriteit bij cultuureducatie. Zo is de cultuurkaart voor de komende tien jaar gered en krijgt het kunst- en cultuur onderwijs een kwaliteitsimpuls, zodat de lessen aantrekkelijker en waardevoller worden voor leerlingen. CKV blijft een verplicht examenvak op havo en vwo.