De Rotterdamse Schouwburg gaat een dag extra dicht (behalve de maandag nu ook de dinsdag) en zal tien procent minder voorstellingen gaan aanbieden. Dit is onderdeel van de maatregelen die de schouwburg neemt als gevolg van de subsidiekorting die de gemeente Rotterdam heeft bekendgemaakt. 

De gemeente Rotterdam geeft in het afgelopen week gepresenteerde Cultuurplan Rotterdam 2013-2016 aan het budget voor kunst en cultuur te verlagen van ruim negentig miljoen naar ruim zeventig miljoen euro.

Theater Rotterdam, de coalitie van de Rotterdamse Schouwburg, het Ro Theater, Wunderbaum en Productiehuis Rotterdam diende een subsidieaanvraag van 9.335.000 euro in. De gemeente neemt het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur over en verleent de coalitie 8.550.000 euro subsidie. Dit is twee miljoen minder dan ze nu heeft. Het totaalbedrag wordt als volgt verdeeld: Rotterdamse Schouwburg 5.3 miljoen, Ro Theater 2.4 miljoen, Wunderbaum 350.000, Productiehuis Rotterdam 400.000 euro voor talentontwikkeling en De Keuze van de Rotterdamse Schouwburg 100.000 euro. Na twee jaar zal de coalitie worden geëvalueerd.

De Rotterdamse Schouwburg krijgt hierdoor 650.000 euro minder dan in de huidige periode. Jan Zoet, directeur van de schouwburg, geeft aan het tekort te willen opvangen door minder te doen (een dag extra dicht en minder voorstellingen), de kwaliteit hoog te houden en door te blijven rekenen op inkomsten van bezoekers en uit fondsen. Ook gaan er in de organisatie werkplekken uit door tijdelijke contracten niet te verlengen. Mocht over een jaar blijken dat de schouwburg de doelstellingen wat betreft de inkomsten, sponsors en fondsen niet haalt, dan zal nog verder in de organisatie worden ingegrepen.