Het Rotterdamse stadsbestuur wil per 1 januari 2023 de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur opheffen. Eind deze maand besluit het college definitief of de subsidie wordt stopgezet.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) is een onafhankelijke adviesraad voor kunst en cultuur in de stad. De belangrijkste taak is het vierjaarlijkse advies over de verdeling van de cultuursubsidies (in totaal 85 miljoen euro per jaar).

Bij de laatste verdeling van die structurele subsidies (voor Cultuurplan 2021-2024) was de Rotterdamse gemeenteraad al uiterst kritisch over het functioneren van de RRKC. Het advies zou fouten bevatten, te weinig ruimte laten voor wederhoor en politiek gekleurd zijn. Er werd gestemd voor een onderzoek, dat inmiddels is uitgevoerd door bureau Rijnconsult.

Het rapport, dat de titel ‘Uit de groef’ kreeg en afgelopen februari verscheen, haalt fel uit naar de raad. De organisatie zou ‘niet meer van deze tijd’ en ‘niet meer effectief’ zijn. Verder beschrijft het een uiterst moeizame relatie van de kunstraad met zowel de plaatselijke kunstsector als het college van b. en w. (vooral cultuurwethouder Said Kasmi (D66)) en de ambtenaren. Ondanks diverse pogingen om de spanningen te doorbreken, zitten de betrokken partijen volgens de onderzoekers ‘in een groef’ waar ze niet uitkomen. Daarbij is het onduidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft. Als voorbeeld noemt het rapport een RRKC-advies over ‘cultuur en corona’, waarvoor de wethouder ook een eigen denktank aanstelde.

Naar aanleiding van het rapport wil de gemeente niet verder met de onafhankelijke kunstraad, maar voortaan zelf te rade gaan bij de cultuursector of daarvoor zelf adviseurs inschakelen. Rotterdam wil daarvoor 700.000 euro per jaar uittrekken, hetzelfde bedrag dat nu aan de werking van de RRKC besteed wordt. In bijvoorbeeld Utrecht en Den Haag wordt al gewerkt met zulke constructies. Eigenlijk hebben naast Rotterdam, alleen nog Amsterdam en Groningen een onafhankelijke kunstraad. De timing is wel opvallend. Waarschijnlijk treedt nog deze maand in Rotterdam een nieuw college aan.

De RRKC laat op zijn website weten ‘een andere zienswijze’ te hebben op de evaluatie en het eigen functioneren. ‘In onze visie biedt het genoemde evaluatierapport ‘Uit de groef’ onvoldoende aanleiding om een dergelijk zwaarwegend besluit te nemen.’ De RRKC gaat op korte termijn een uitgebreide inhoudelijke reactie aan het college sturen, daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Foto: Cathedral van Scapino Ballet Rotterdam, Hans Gerritsen