De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) heeft op 21 mei haar uitgangspuntennota (pdf) voor de komende kunstenplanperiode 2017-2020 gepresenteerd aan de Rotterdamse gemeenteraad. De nota pleit voor meer samenwerking en voor collectieve verantwoordelijkheid voor onderwerpen als internationale profilering en publieksbereik. De visie is tot stand gekomen in samenspraak tussen RRKC, culturele instellingen en de gemeente; een primeur in Nederland, aldus de raad.

Het proces bestond uit vier uitgebreide werksessies, waaraan tientallen betrokkenen meededen en waarin werd gepraat en gediscussieerd om tot concrete voorstellen voor het cultuurbeleid te komen. ‘Daar waar traditioneel accenten per discipline werden bepaald, is nu meer dan ooit sprake van gezamenlijkheid en collectiviteit’, schrijft de raad in het persbericht. Zo zijn er afspraken gemaakt over de verantwoording van de subsidiebesteding, die vanaf 2017 niet alleen cijfermatig is, maar waarin ook plek is voor een ‘inhoudelijke verantwoordingsdialoog’.

Een speciaal punt van aandacht is de verhouding tussen subsidie- en huurrelatie tussen gemeente en instellingen. Zo willen ze voorkomen dat huisvestingskosten een steeds grotere hap uit de subsidie nemen. Daarnaast gaat de gemeente de mogelijkheden voor het gebruik van leegstaande panden verruimen, zodat meer ruimtewensen kunnen worden gehonoreerd.

De verwachting is dat de gemeenteraad voor de zomer een besluit over deze nota zal nemen. Voor het indienen van die aanvraag krijgen de instellingen tot 1 februari volgend jaar de tijd.

De presentatie van de uitgangspuntennota komt slechts enkele weken na het vertrek van de voorzitter van de RRKC, Melanie Post van Ophem.