Het kabinet gaat meer investeren in cultuur. In 2018 komt er voor kunst, cultuur en erfgoed 25 miljoen euro bij en de investeringen lopen op tot 80 miljoen structureel in 2020. Dat staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ dat fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) vandaag hebben gepresenteerd. Met het extra geld zouden bedreigde instellingen als Orkater, Korzo, Dood Paard, AYA en Maatschappij Discordia gered kunnen worden.

Het woord ‘kunst’ valt drie keer in het hele akkoord. Maar de toon voor cultuur is positief. ‘Cultuur verrijkt het individu en verbindt de samenleving’, schrijven de onderhandelaars. ‘Naast haar intrinsieke waarde en de waarde voor onze identiteit en geschiedenis draagt cultuur bij aan de economie van ons land.’

De investeringen in cultuur zullen oplopen van € 25 miljoen in 2018, € 50 miljoen in 2019 naar € 80 miljoen in 2020 en € 80 miljoen in 2021. Met een deel van dit bedrag (10 miljoen) kan volgens de branchevereniging NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten) een groep ensembles, theater-, dans- en muziektheaterorganisaties alsnog structurele financiering van het Fonds Podiumkunsten krijgen voor positief beoordeelde plannen, waarvoor aanvankelijk geen budget meer beschikbaar was. Dat zou goed nieuws betekenen voor Orkater, Korzo, Dood Paard, Danstheater AYA, DOX, Maatschappij Discordia, Jeugdtheater Gnaffel, Theatergroep Suburbia en Matzer.

In het regeerakkoord staat te lezen dat het kabinet de basisinfrastructuur, waarin de rijksgesubsidieerde instellingen zitten, wil uitbreiden en zorgen voor meer continuïteit, ‘zodat onze topinstellingen hun positie in binnen- en buitenland kunnen vasthouden’.  Vernieuwing en talentontwikkeling krijgen meer ruimte bij de cultuurfondsen. Daarbij is het voor Rutte III belangrijk dat het kunst- en cultuuraanbod voor iedereen bereikbaar is, ‘zowel in de Randstad als de regio’. Een betere onderlinge afstemming tussen Rijk, provincies en gemeenten moet daaraan bijdragen. De Geefwet, waardoor donateurs extra belastingaftrek krijgen als ze geven aan een goed doel met een culturele doelstelling, blijft bestaan.

Belangenvereniging Kunsten ’92 laat weten verheugd te zijn ‘dat het nieuwe kabinet het belang voor Nederland onderkent van een gezonde culturele en creatieve sector’. Met de investeringen kunnen volgens de vereniging ‘de grootste knelpunten en problemen in de sector worden aangepakt en er kan geïnvesteerd worden versterking van de culturele infrastructuur’. Ook de NAPK is ‘zeer verheugd te constateren dat de politiek oog en oor heeft gehad voor de nijpende situatie van de producenten, en ernaar heeft gehandeld’.

Een punt van aandacht is de BTW-verhoging die van 6 naar 9 procent gaat, dus ook voor de tickets en aankopen in de culturele en creatieve sector. Kunsten ’92 wil dat de effecten hiervan spoedig in kaart worden gebracht.

Stanislavski van Discordia, foto: Bert Nienhuis