In verband met een lopende rechtszaak zijn de opvoeringen van de muziektheatervoorstelling Kreutzersonate, Als het verlangen maar stopt van Angela Schijf en Tom Van Landuyt tussen 1 en 28 januari tot nader order afgelast. Tot eind december speelt het acteurskoppel een aangepaste versie.

De Vlaamse muzikanten (Jolente De Maeyer en Nikolaas Kende), die in de eerdere opvoeringen meespeelden en voor de reprisetournee door Nederland vervangen werden door Nederlandse collega’s (Myrthe Helder en Nicolas van Coucke), stapten naar de Belgische rechter om voorstellingen zonder hun deelname te verbieden. In de muziektheatervoorstelling, gebaseerd op de novelle Kreutzersonate van Lev Tolstoj, speelden ze vorig seizoen live muziek van onder meer Beethoven (Kreutzersonate) en Bach. Hun muziekkeuze en de wisselwerking ervan met de tekst is volgens de muzikanten hun creatief eigendom.

De Antwerpse Rechtbank van Koophandel stelde op 6 oktober als voorlopige maatregel en in afwachting van een uitspraak een verbod in om het muziektheaterstuk te spelen zonder toestemming van de originele muzikanten.  Aan dit voorlopige vonnis werd een dwangsom verbonden per schending. Het gaat 1 januari in.

Acteurs Van Landuyt en Schijf en hun productiehuis Ilias (roepnaam naastdeburen) hebben tegen het verbod hoger beroep aangetekend. In afwachting van de uitspraak, respecteren ze het verbod. Bij de voorstellingen van 8 november tot 31 december 2016 zal de Kreutzer Sonata nog wel worden opgevoerd, maar zal al geen gebruik meer gemaakt worden van de muziekkeuze van de originele muzikanten Kende en De Maeyer.

Tom Van Landuyt & Angela Schijf laten weten ‘geschokt en intens bedroefd’ te zijn over de uitspraak van de rechter. ‘Dat de muzikanten van het eerste uur op deze manier niet alleen ons en de schouwburgen, maar vooral u, het publiek, de opvoering van dit toneelstuk ontzeggen, gaat ons na aan het hart. Wij vinden het onvoorstelbaar dat men als uitvoerend kunstenaar zijn eigen sector zo kan treffen. Onvoorstelbaar dat men zijn collega musici verbiedt deze prachtige muziek te spelen.’

Foto Belgische theatertour 2015: Nicola Dinoia