De Raad voor Cultuur heeft staatssecretaris Zijlstra geadviseerd om Holland Symfonia op te nemen in de basisinfrastructuur 2013-2016. Dit schrijft de Raad in het afgelopen vrijdag verschenen advies Slagen in Cultuur, Het vervolg 2. De Raad heeft dit advies uitgebracht als aanvulling op het half augustus gepubliceerde Slagen in Cultuur, Het vervolg. Hierin bleef de plek voor een symfonieorkest voor de begeleiding van dansvoorstellingen onbezet. Drie instellingen hebben hiervoor een aanvraag ingediend.

Dit advies is het laatste subsidieadvies van de Raad in de aanloop naar Prinsjesdag. Op dinsdag 18 september aanstaande maakt het kabinet de subsidiebesluiten over de periode 2013-2016 bekend. Het volledige advies is te vinden op: www.cultuur.nl