Karavaan, de Schuur en Makershuis Alkmaar gaan samen getalenteerde jonge theatermakers ondersteunen, die in of net voor de coronaperiode zijn afgestudeerd. Gisteren lanceerden ze het tweejarige project ‘Theatermakers van de Toekomst’, dat zes ton subsidie krijgt van de provincie Noord-Holland.

‘De afgelopen periode was zwaar voor jonge, net startende makers in de podiumkunsten’, zegt Rosan Kocken, gedeputeerde cultuur. ‘Deze generatie die net is afgestudeerd moet zich nog inwerken in de beroepspraktijk, maar door de sluitingen van de culturele sector tijdens de coronacrisis hadden zij geen mogelijkheid om zich te manifesteren met eindexamenproducten. Ook hadden zij geen gelegenheid zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de beroepspraktijk.’

Met het programma ‘Theatermakers van de Toekomst’ wil de provincie startende makers de kans bieden zich verder te ontwikkelen. Kocken hoopt dat de komende jaren veel van hen de weg naar de praktijk vinden. ‘Zij zijn voor nu en de toekomst heel belangrijk voor de ontwikkeling van de professionele kunsten en staan dicht bij het jonge publiek.’

Het project heeft twee hoofdlijnen. Het ‘deelproject’ organiseert voor een brede groep van jonge makers activiteiten rondom kennis, expertise, netwerk en ontmoeting. Het ‘maakproject’ is een op maat en carrièregericht proces voor specifieke geselecteerde makers.

Initiatiefnemers Karavaan en de Schuur werken voor dit project samen met een aantal andere partijen uit Noord-Holland, zoals het Makersloket van Over ’t IJ Festival, Platform Aanvang en Ensemble Nieuwe Theaterwerkers. De eerste publieke activiteit binnen de regeling is Springtij, een nieuw festival van en voor jonge theatermakers op 23 t/m 25 februari 2023 in Theater de Drukkerij in Alkmaar. Daarna volgen de Solodagen, een festival dat de startende maker en de solo als theatervorm viert, op 24 en 25 maart 2023 in de Schuur.

Foto: Lindsay Frimodt