Promotie Podiumkunsten heeft van het Fonds Podiumkunsten subsidie gekregen om het komende jaar Nederlands theater, dans, muziek en muziektheater in het buitenland te promoten. Met deze toezegging kan het marketingplatform de internationale taken die voorheen door de (nu opgeheven) sectorinstituten Theater Instituut Nederland (TIN) en Muziek Centrum Nederland (MCN) werden uitgevoerd grotendeels voortzetten. De toekenning van subsidie was hiervoor noodzakelijk.

Bovendien heeft het marketingplatform steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken gekregen om de komende vier jaar internationale professionals naar Nederland te halen om hen in contact te brengen met de Nederlandse podiumkunstensector. De internationale werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers die werkzaam waren bij het TIN of het MCN.

Peter Joziasse, directeur van Promotie Podiumkunsten, is zeer verheugd dat de belangrijke internationale werkzaamheden van de sectorinstituten niet verloren gaan. Hij wil de podiumkunsten ondersteunen bij het bereiken van meer publiek in Nederland en over de grens. Arjen Davidse, hoofd van de internationale afdeling van Promotie Podiumkunsten, wil met de achterban gaan nadenken over nieuwe manieren voor internationale promotie.

Promotie Podiumkunsten is een onafhankelijk platform voor collectieve marketing dat meer aandacht en meer publiek wil genereren voor podiumkunsten, zowel binnen als buiten Nederland. Internationaal wordt de naam Dutch Performing Arts gebruikt. Het belangrijkste doel is het versterken van de internationale positie van Nederlandse podiumkunstenaars en het geven van informatie en advies. Ook bemiddelt Promotie Podiumkunsten in internationale uitwisselingsprojecten, waaronder met Rusland en Brazilië.

(Peter Joziasse, foto: Jochem Jurgens)