Promotie Podiumkunsten, het platform voor collectieve marketing van de podiumkunsten in Nederland, houdt per 1 oktober op te bestaan. De stichting wordt ontbonden en alle twaalf medewerkers worden ontslagen. De lopende projecten worden voortgezet tot 1 oktober, wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk.

Deze beslissing is genomen nadat bekend werd dat de jaarlijkse uitkering van de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek (SPTC) aan Promotie Podiumkunsten, die het leeuwendeel van de inkomsten van Promotie Podiumkunsten vormt, in 2014 nul euro zal zijn. Zonder dit budget is Promotie Podiumkunsten niet in staat de taken voort te zetten.

Het budget van de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek (SPTC) wordt gevormd door niet-verzilverde Podium Cadeaukaarten. De SPTC rekende jaarlijks op een budget van twintig procent van vijf jaar geleden verkochte kaarten, doordat gemiddeld twintig procent van de verkochte Podium Cadeaukaarten niet werd ingewisseld, de zogeheten ‘vrijval’. Tegenwoordig leveren echter steeds meer mensen de Cadeaukaarten in. De papieren cadeaubonnen zijn vervangen door digitale kaartjes die minder snel kapot gaan, maar die ook hogere kosten met zich meebrengen vanwege het elektronische systeem waarop de kaarten zijn aangesloten. Daar komt bij dat de rente op de belegde reserve naar beneden is gegaan.

De afgelopen jaren is in plaats van twintig gemiddeld slechts zeventien procent vrijgevallen, waardoor de stichting in de rode cijfers is gekomen en niet langer kan uitkeren. De uitkering aan Promotie Podiumkunsten is  al verschillende keren verlaagd. In 2012 werd in plaats van de verwachte  1,2 miljoen euro acht ton uitgekeerd, in 2013 werd dat bedrag nog eens gehalveerd.

Het bestuur doet er alles aan om het personeel zo goed mogelijk onder te brengen, zegt Rob van Steen, penningmeester van Promotie Podiumkunsten. Het bestuur is in overleg met alle betrokken partijen om de lopende projecten en verschillende taken elders onder te brengen. Er worden geen nieuwe projecten meer aangenomen.

Na de sluiting van het Theater Instituut Nederland werd de internationale promotie van de Nederlandse podiumkunsten overgedragen aan Promotie Podiumkunsten, ondersteund met subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het bestuur is in gesprek met deze subsidiënten over de voortzetting van de internationale promotieactiviteiten.

Het beheer van de Podium Cadeaukaart wordt teruggegeven aan de SPTC. Het is niet gezegd dat het huidige personeel van Promotie Podiumkunsten meeverhuist: de SPTC gaat werven door middel van open sollicitaties.

Het bestuur is in gesprek met de Vereniging Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD) over de uitreiking van de VSCD Vakprijzen. Promotie Podiumkunsten beheerde de prijzen in opdracht van de VSCD. Het ligt voor de hand dat de VSCD de prijzen weer onder eigen hoede gaat nemen. De uitreiking van de vakprijzen op het Theaterfestival in september is niet in gevaar.

Het Expertisecentrum van Promotie Podiumkunsten, dat zich richt op de collectieve marketing van podiumkunsten vanuit de branche, houdt eveneens op te bestaan. Er is vanuit het veld geen animo om deze activiteit te blijven financieren.