De private fondsen Ammodo en Fonds 21 dichten deze kunstenplanperiode het subsidiegat bij Frascati Producties. Afgelopen december werd bekend dat het productiehuis de komende jaren fors minder overheidssubsidie gaat ontvangen dan voorheen. Met de ondersteuning van de fondsen gaat Frascati Producties er nu zelfs op vooruit. ‘Frascati gaat door: sterker en scherper dan ooit.’

Vorige zomer dreigde nog de sluiting van Frascati Producties. Het grootste productiehuis van Nederland kreeg een positief advies van de Raad voor Cultuur, maar geen geld wegens onvoldoende budget in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). Ook latere middelen uit een coronasteunpakket boden geen structurele oplossing. Na acties van Frascati en steun uit het veld, besloot minister Van Engelshoven op het allerlaatste moment alsnog een meerjarige projectsubsidie toe te kennen. Het toegekende bedrag (350.000 euro per jaar) is echter veel minder dan het eerdere subsidievolume (550.000 per jaar) en minder dan de helft van het aangevraagde bedrag (800.000 per jaar).

Voor het vervolg van de huidige kunstenplanperiode, de komende drie jaar, krijgt het productiehuis nu substantieel steun van private fondsen. Fonds 21 steunt Frascati vanuit ‘Fonds 21 EXTRA’, waarmee het fonds 15 miljoen euro extra heeft vrijgemaakt voor noodhulp tijdens corona en voor het toekomstbestendig maken van verschillende sectoren. Frascati krijgt geld voor een ‘meerjarig traject gericht op de carrièreontwikkeling van jonge theatermakers’. Met de steun van Ammodo moet de internationale productiehuisfunctie overeind blijven, hetgeen in het bijzonder van groot belang is voor de internationale performance scene.

Volgens Frascati kan het met deze extra steun vanuit een zeer stabiele basis en zelfs met meer slagkracht blijven produceren. Concrete bedragen van de fondsen noemt artistiek directeur Mark Timmer niet, wel verwacht hij de komende tijd twee keer zoveel te kunnen doen dan met alleen het rijksgeld. Daarbij benadrukt hij dat de private steun slechts een overbrugging mag zijn. ‘Hierna moet de rijksoverheid het weer oppakken. Wij vervullen een cruciale functie in de keten en het is de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid dat weer te financieren in de BIS.’

De komende periode ontwikkelt Frascati Producties werk van onder meer Floor Houwink ten Cate, Caro Derkx, Cherish Menzo, Priscilla Vaudelle, Maria Magdalena Kozlowska, Hanna Timmers, Gavin-Viano, Naomi Steijger en La Isla Bonita. In oktober presenteert het vier net afgestudeerde makers: Gerben Vaillant, Zephyr Brüggen, Erasmus Mackenna en Asa Horvitz.

Foto: Broken-Winged Bird van Jouman Fattal en Theater na de Dam bij Frascati Producties