Het kabinet trekt voor de komende vier jaar € 15 miljoen per jaar extra uit voor de zogenaamde b-lijst van het Fonds Podiumkunsten (FPK). Dat is vandaag bevestigd in de miljoenennota. Het bedrag is nodig voor de subsidie van 71 gezelschappen en ensembles die in augustus van het FPK een positief advies kregen, maar waarvoor niet genoeg budget beschikbaar was.

Naast de 15 miljoen voor het Fonds Podiumkunsten, komt er 2 miljoen extra beschikbaar om te investeren in cultuur in de regio (provincies Zeeland, Flevoland, Limburg, Drenthe, Overijssel en Friesland). Beide bedragen gelden voor de hele periode 2021-2024. Dit in tegenstelling tot vier jaar geleden toen in een vergelijkbare situatie de b-lijst aanvankelijk voor één jaar werd gered.

De omstreden bezuiniging bij het Fonds is hiermee ongedaan gemaakt. Dit is goed nieuws voor instellingen als Orkater, Productiehuis Zeelandia, Suburbia, Peergroup, Dood Paard, Hotel Modern en Urland. In totaal 71 instellingen, waarvan 7 festivals, kwamen onder de zaaglijn terecht. Het extra geld is iets minder dan het totaal benodigde bedrag voor de b-lijst van 15,8 miljoen, maar de verwachting is dat het FPK dit intern kan oplossen.

Naast de beloofde coronasteun, gaat er de komende kabinetsperiode in totaal jaarlijks 413 miljoen euro naar cultuur. Dat is 95 miljoen meer dan nu. Volgens Minister Van Engelshoven heeft ‘juist in deze tijd de culturele en creatieve sector de overheid keihard nodig. (…) Een sector die ons verwondering brengt en die aan heel veel mensen werkgelegenheid en inkomen biedt. Deze structurele subsidie biedt hen, naast het steunpakket, de zekerheid die ze nodig hebben voor het maken van vernieuwende en mooie producties.’

De extra middelen komen na stevige lobby vanuit de cultuursector. Eind augustus stuurde de sector een brandbrief naar de minister en de Tweede Kamer. Daarnaast was er vanuit de regio zorg over de spreiding van de subsidies over het land.

Volgens de NAPK, de branchevereniging voor de (meerjarig) gesubsidieerde podiumkunstinstellingen, blijven nu voor de regio belangrijke instellingen en gewaardeerde subgenres behouden. ‘En dat niet alleen, ook veelbelovende, jonge makers krijgen de kans om, in deze voor hen toch al moeilijke tijd, verder te bouwen aan hun artistieke signatuur’. Directeur Mirjam Terpstra: ‘Het laat zien dat minister Van Engelshoven (OCW) pal voor de sector staat. Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor.’

Ook Kunsten ’92 reageert ‘zeer verheugd over dit besluit’ te zijn en is ‘dankbaar voor deze ondubbelzinnige blijk van erkenning voor de waarde van de culturele en creatieve sector van ons land’. In zijn Troonrede zei ook de koning dat de regering met de aanvullingen ‘het grote maatschappelijke belang van deze sector onderstreept’.