Er is geen ruimte meer voor 70 van de 118 instellingen die op  dit moment nog subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten, zo blijkt uit de beslissingen die het Fonds gisteren heeft bekendgemaakt. Niet door gebrek aan kwaliteit, maar door gebrek aan geld. De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten pleit ervoor dat de nieuw te vormen coalitie zich na de verkiezingen hard maakt voor het veiligstellen van het aanbod dat nu verloren dreigt te gaan. Enkele politieke partijen geven aan herstelreparaties te willen toepassen.

GroenLinks’ kandidaat-Tweede Kamerlid Bram van Ojik: ‘GroenLinks vindt dit een knock-out voor toptalent. Nu pas wordt zichtbaar hoe groot de klappen zijn van het ondoordachte kabinetsbeleid op talentontwikkeling, op vernieuwing en op festivals die mensen en cultuur samenbrengen. Als het aan mijn partij ligt beginnen we na 12 september snel aan de herstelwerkzaamheden. Te starten met de instellingen die door de fondsen positief zijn beoordeeld, maar door gebrek aan budget toch buiten de boot zijn gevallen.’

Boris van der Ham (D66): ‘De keuzes die zijn gemaakt door het Fonds zijn ingegeven door bezuinigingen. Sommige clubs hebben een goed advies gekregen en ontvangen toch geen subsidie. Het is eeuwig zonde dat goed beoordeelde clubs helemaal wegvallen. Wij als D66 vinden dat een deel moet worden teruggedraaid. We willen vijftig miljoen investeren om de scherpe randjes eraf te halen. Het is geen kwaliteitskwestie, maar een geldkwestie en daar kan de politiek aan bijdragen.’ D66 zou het Fonds Podiumkunsten, als het geld er komt, om een tweede advies willen vragen. Van der Ham: ‘Een onafhankelijk orgaan als het Fonds Podiumkunsten kan dan adviseren hoe dit bedrag zou moeten worden verdeeld. Als politieke partij moet je geen uitspraak willen doen over naar wie dat geld zou moeten gaan, dat is te willekeurig en de politiek kan niets zeggen over kwaliteit.’ In een debat wil D66 dieper ingaan op de details.

Ook de PvdA geeft aan de schade enorm te vinden. Tweede Kamerlid Jetta Kleinsma wil na de verkiezingen vijftig miljoen euro teruggeven aan de sector. SP en CDA waren in verband met vakanties onbereikbaar voor commentaar.

De NAPK laat in een reactie op het advies van het Fonds Podiumkunsten weten dat zij zich zorgen maakt over de diversiteit en spreiding van het aanbod: ‘Veel van de instellingen die geen subsidie meer ontvangen zullen niet meer voortbestaan. In de uitslag van het Fonds ziet de NAPK de noodzaak voor budgetreparatie bevestigd. Het Fonds Podiumkunsten benadrukte dat er ondanks de grote schade dankzij de veerkracht van de sector ook kans is op een nieuw evenwicht en perspectief. De NAPK vindt deze conclusie in dit stadium iets te voorbarig. De NAPK doet opnieuw  een appel op de Tweede Kamer om daar financieel naar behoren aan bij te dragen.

Belangenvereniging Kunsten ’92 laat in een reactie weten dat de spoeling van het aanbod gevaarlijk dun wordt. Kunsten ’92 geeft ook aan aandacht te blijven vragen voor de productiehuizen. De nadruk die het Fonds op talentontwikkeling legt zal het wegvallen van ondersteuning aan de over het land gespreide productiehuizen niet opvangen.