Net als de jeugdtheatergezelschappen trekken ook de podiumkunstenfestivals bij minister Bussemaker aan de bel, nu bekend is hoe zij het budget van 2,6 miljoen euro extra voor festivals in alle disciplines verdeelt. Van dit totale bedrag gaat slechts 610 duizend euro via het Fonds Podiumkunsten naar het grote aantal podiumkunstenfestivals.

Volgens de Verenigde Nederlandse Podiumkunstenfestivals is een impuls van 2,6 miljoen euro voor deze festivals noodzakelijk om recht te doen aan hun unieke positie en functie op het gebied van talentontwikkeling en publieksopbouw. Zij roepen in een vlugschrift de minister en de Tweede Kamer op om 2,6 miljoen euro ten gunste van de podiumkunstfestivals te laten komen:

‘Van de dertig structureel landelijke ondersteunde festivals in 2013 verloren achttien festivals hun gehele landelijke subsidie, de twaalf resterende festivals kregen kortingen tot zeventig procent op hun subsidiebudget te verwerken. Voor kleinere of nieuwe festivals werd de ruimte zeer beperkt. Veel festivals staat het water aan de lippen. Financiële ruimte is dringend noodzakelijk.’

Ook de Nederlandse Associatie Podiumkunsten (NAPK) maakt in een brief aan de cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer duidelijk dat de brieven van Bussemaker ‘pijnlijk zichtbaar’ maken dat er een financieel tekort is om het door de kamer gewenste cultuurbeleid voor 2017-2020 uit te voeren. Directeur Yolande Melsert: ‘De coalitiepartners hebben voor de komende jaren 500 miljoen euro oplopend tot 700 miljoen extra te besteden. De noodzaak tot bezuinigen is van tafel; wellicht ontstaat er met deze financiële meevaller ruimte om het door u gewenste cultuurbeleid voor 2017 – 2020 deugdelijk neer te zetten.’

Foto Remote ‘s-Hertogenbosch van Rimini Protokoll, openingsvoorstelling Theaterfestival Boulevard 2015: Jean Philipse