Dinsdag 29 en woensdag 30 mei vindt het jaarlijkse congres podiumkunsten plaats in De Doelen in Rotterdam. Het congres heeft de titel Insight/out gekregen en wil in deze tijd van veranderingen en bezuinigingen de podiumkunsten van binnenuit onder een vergrootglas leggen. Bureau Promotie Podiumkunsten, Muziek Centrum Nederland en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties hebben daartoe de krachten gebundeld.

Het congres wordt geopend door Berthold Gunster, grondlegger van het ‘omdenken’: leren denken in termen van kansen in plaats van problemen, zodat je een probleem kunt omzetten naar een nieuwe ontwikkeling. Tot de andere sprekers behorenStephan Fellinger (mensenmarketeer), Paul Schnabel (directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau)  en Andrew McIntyre (één van Engelands meest toonaangevende personen op het terrein van publieksgedrag). Zij zullen ingaan op onderwerpen als strategieontwikkeling, lobbying,  fondsenwerving, waardecreatie, leiderschap, marketingstrategieën, publiekssegmentatie, business planning, conceptontwikkeling  en innovatiemanagement.

Rotterdam Festivals en het Nederlands Uitburo zijn eenmalig co-host en zorgen voor een internationaal aanvullend programma vanuit Audience Europe Network (AEN). Bureau Promotie Podiumkunsten organiseerde voorheen de Marketingdag Podiumkunsten, gericht op marketeers binnen de podiumkunsten. De Marketingdag krijgt nu invulling binnen het congres podiumkunsten.