De podiumkunsten leveren Den Bosch jaarlijks 9,5 miljoen euro op. Ook landelijk hebben de Bossche podiumkunsten een positieve financiële invloed, van ruim drie miljoen. Dit staat in de Cultuurkaart Den Bosch, de publicatie van een onderzoek door Gerard Marlet in opdracht van Docis, het overleg van Bosscher cultuur instellingen. Marlet presenteerde het rapport afgelopen vrijdag in De Verkadefabriek bij State of the Art, de jaarlijkse bijeenkomst over de kunst in Den Bosch.

Het culturele aanbod en de gunstige ligging blijken de belangrijkste fundamenten onder zowel de economie als aantrekkelijkheid van de stad. Het aanbod is ‘groot en divers’ en voor de ‘podiumkunsten, beeldende kunst, film zowel als erfgoed (…) bovengemiddeld’, zo is te lezen in de publicatie. In aanbodomvang en -diversiteit is Den Bosch de culturele hoofdstad van Brabant. Landelijk staat de stad op een zesde plaats. Amsterdam, Groningen, Utrecht, Leiden en Leeuwarden blijven ‘s-Hertogenbosch nog voor. Verder is de cultuurdeelname hoger dan gemiddeld in Nederland.

Ook niet-financiële factoren zijn meegenomen in het onderzoek. Zo werden reis- en verblijfkosten van culturele toeristen opgeteld bij de economische waarde van het aanbod. Ook de sociale- en bestaanswaarde, waar lokale identiteit en trots uit voortvloeien, werden meegenomen in het onderzoek. In totaal levert dit volgens Marlet een maatschappelijke waarde op van 224 miljoen euro netto voor de Bosscher cultuur.

In het rapport wordt de vrees uitgesproken dat de cultuurbezuinigingen verregaande financiële gevolgen hebben voor Den Bosch. ‘Als het gevarieerde culturele aanbod in de stad deels  zou wegvallen, zou daarmee namelijk de aantrekkingskracht van de stad op verhuizende huishoudens, met in hun kielzog bedrijven, worden ondermijnd.’

De directeur van De Verkadefabriek, Jan van der Putten, wees in zijn speech voorafgaande aan de presentatie van het rapport op een tegenstrijdigheid in het beleid van de stad: enerzijds worden ‘structureel hele stukken infrastructuur gesloopt’ en anderzijds gaat ruim vijftig miljoen euro naar het initiatief om BrabantStad tot Culturele Hoofdstad 2018 te verheffen.