Cultuurminister Ingrid van Engelshoven heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer de verdeling bekend gemaakt van de eerder aangekondigde 300 miljoen steun voor de cultuursector. Ze kondigt daarin een versoepeling aan van de subsidie-eisen in komend subsidiejaar.

Rijksgesubsidieerde cultuurinstellingen zullen ook in 2021 niet worden afgerekend op bijvoorbeeld niet gehaalde activiteiten. Deze coulance gold aanvankelijk alleen voor dit jaar, maar de minister heeft die met een jaar verlengd. Daarmee volgt zij een advies op dat de Raad voor Cultuur onlangs gaf.

De nieuwe vierjarige subsidieperiode voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur (BIS) start nog steeds op 1 januari 2021. Op 4 juni publiceert de Raad voor Cultuur daarvoor zijn adviezen en zal daarbij uitgaan van de omstandigheden van vóór het uitbreken van de coronacrisis. Op basis van dit advies maakt de Minister op Prinsjesdag haar subsidiebesluiten bekend. Wel vraagt ze aan alle instellingen om hun voorgenomen plannen en prestaties waar nodig aan te passen aan de huidige ontwikkelingen en haar daarover uiterlijk 1 juni 2021 te rapporteren.

Van het in april aangekondigde steunpakket van 300 miljoen euro gaat een bedrag van € 153 miljoen naar door het Rijk (BIS) of de Rijksfondsen (meerjarig) gesubsidieerde instellingen. Dat bedrag is grofweg de helft van wat ze jaarlijks van de overheid krijgen. Daarnaast zijn er leningen voor monumenten (€ 50 miljoen via Nationaal Restauratiefonds) en niet-gesubsidieerde instellingen (€ 30 miljoen via Cultuur+Ondernemen). Via het Mondriaanfonds, Fonds Podiumkunsten en Filmfonds gaat er € 48,5 miljoen naar gemeenten en provincies om hun gemeentelijke instellingen te steunen. De verwachting is dat de aanvullende subsidies in juni uitgekeerd worden.

In haar brief geeft Van Engelshoven toe dat ondanks haar investeringen ‘de coronacrisis een enorme opgave voor de culturele en creatieve sector is. 30 – en zo mogelijk 100 bezoekers voor theaters en bioscopen per 1 juli – is een eerste stap om weer op te starten, maar voor velen is dit absoluut geen verdienmodel. ‘ Ze schrijft ‘elke dag weer te kijken welke hulp waar nodig is’.

De taskforce culturele en creatieve sector pleit in een reactie op de brief opnieuw voor een zogeheten ‘doeluitkering’ in het gemeentefonds om  huisvestingskosten van culturele instellingen tot in ieder geval 1 september te kunnen compenseren. Ook doet ze een nieuwe oproep voor een garantiefonds ‘waaruit ontstane schade kan worden gecompenseerd, productiecapaciteit van de sector kan worden geborgd en investeringen in innovaties in de anderhalve meter samenleving mogelijk worden’. Daarbij zou ook een zzp-overbruggingsregeling ingericht moeten worden.

Net als acteursbelangenvereniging ACT doet de taskforce tevens een oproep om het werk van mensen op en achter het podium aan te merken als contactberoep. En er is nood aan een tweede specifiek steunpakket voor de culturele en creatieve sector ‘met noodzakelijk maatwerk’ voor de opgelopen schade na 1 juni.