Het Mediafonds, dat volledig dreigt te verdwijnen als gevolg van de bezuinigingen, is een online petitie gestart. Deze wordt op 9 december aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Fonds verzoekt met de petitie de opheffing ongedaan te maken en maatregelen te treffen om de kwaliteit en vernieuwing van het culturele en journalistieke media-aanbod verder te bevorderen.

Het Mediafonds verliest uiterlijk met ingang van 1 januari 2017 zijn subsidie, met opheffing als gevolg. Dit zal de kwaliteit van het aanbod aan documentaires, dramaseries, animatie, radio, jeugdprogramma’s en internetproducties ernstig schaden, voorziet het fonds. In het regeerakkoord van 29 oktober jl. werd de fusie tussen het Mediafonds en het Stimuleringsfonds voor de Pers heroverwogen, waarmee het Rijk zestien miljoen euro bespaart. De fusie was een aanzet naar een nieuw te ontwikkelen mediabeleid. Het Stimuleringsfonds voor de Pers blijft wel bestaan.

In het nieuwe regeerakkoord wordt door het kabinet honderd miljoen euro op de mediabegroting bezuinigd, bovenop de tweehonderd miljoen euro bezuinigingen van het vorige kabinet. Shula Rijxman, bestuurslid van de Nederlandse Publieke Omroep, deed eerder deze week de toezegging dat de Publieke Omroep de aanvullende financiering van drama en artistieke documentaire van het Mediafonds zal overnemen, mocht de opheffing werkelijkheid worden. Volgens Mediafondsdirecteur Hans Maarten van der Brink kan de NPO geen extra geld uitgeven, omdat de omroep zelf moet bezuinigen. ‘Natuurlijk gaat dat ten koste van drama en documentaires. Daar komt geen geld bij, daar gaat hoogstens minder geld af.

De petitie kan worden getekend op mediafondsmoetblijven.petities.nl.

(A’dam-E.V.A. – NTR, VARA,VPRO, gemaakt met een bijdrage van het Mediafonds)