Bij het Productiefonds Overijssel is met ingang van dit jaar een nieuwemakersregeling ingevoerd. Nadat in 2014 acht aanvragen van bestaande instellingen werden gehonoreerd, ontstond de behoefte om een regeling voor jonge makers in te voeren. Vanaf dit jaar is het fonds onderverdeeld in twee regelingen: de ene is gericht op een versterking van het reguliere productieaanbod in Overijssel en de andere geldt voor nieuwe makers in Overijssel.

Onder nieuwe makers verstaat het fonds personen of een groep van personen die artistieke producties ontwikkelen en presenteren maar zich nog niet, of in beperkte mate, als professional hebben gemanifesteerd in de Overijsselse cultuursector. Met deze regelingen probeert de provincie nog beter aan te sluiten bij de vraag en haar doelstellingen op het gebied van culturele producties.

Bij de aanvragen gaat het om bijzondere initiatieven met artistieke kwaliteit, met een speciale betekenis voor Overijssel en een nationale uitstraling. Onder een productie wordt verstaan het geheel van artistieke creatie, ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe uiting op het terrein van ten minste één van de volgende kunstdisciplines: muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, film, nieuwe media, literaire cultuur, niet zijnde een festival, boek, cd- of dvd-uitgave of een tentoonstelling.

In 2014 heeft de provincie Overijssel acht aanvragen gehonoreerd, waaronder Cirque de la faim door The Young Ones, Ik vertrek door Kameroperahuis samen met de Nederlandse Reisopera en Over onze vader, een theater-/dansvoorstelling van De Nieuwe Oost. Voor deze producties is in totaal een subsidiebedrag van 316.260 euro verleend.

Meer informatie over het productiefonds en de nieuwemakersregeling is te vinden op www.overijssel.nl/subsidieproductiefonds en www.overijssel.nl/subsidienieuwemakers.

Foto: Cirque de la faim – The Young Ones