Nu de Raad voor Cultuur heeft geadviseerd om de plek voor jeugdtheater in Groningen toe te wijzen aan Het Houten Huis is de kans groot dat Orkater toch de volledige subsidie krijgt die het gezelschap heeft aangevraagd, en dat ook Likeminds haar aanvraag gehonoreerd ziet.

Het Houten Huis vroeg eerder aan bij het Fonds Podiumkunsten, met de bedoeling Speeltheater Holland voort te zetten. Maar toen de Raad de aanvraag van De Citadel voor Groningen afwees maar de plek open hield voor nieuwe aanvragen, besloot Het Houten Huis zich hiervoor te melden,  samen met Theatergroep Kwatta en De Jonge Republiek. Nu Het Houten Huis de Groningse Bis-plek lijkt toe te vallen (het advies moet nog worden overgenomen door staatssecretaris Zijlstra) valt bij het Fonds Podiumkunsten een bedrag vrij van 371.250 euro.

Als het Fonds dit budget binnen de sector theater houdt en voortborduurt op de systematiek die het heeft toegepast bij het nemen van zijn beslissingen, die twee weken geleden op Zwarte Woensdag naar buiten zijn gebracht, gaat het bij het toebedelen van dit subsidiebedrag verder waar het in eerste instantie ophield.

Dat zou betekenen dat Orkater, dat bij het Fonds Podiumkunsten precies op de zaaglijn uitkwam en slechts een gedeelte van zijn aanvraag gehonoreerd kreeg, nu het hele aangevraagde bedrag tegemoet kan zien. Het bedrag dat vervolgens resteert zal dan worden toegekend aan de instellingen die in de rangorde achter Orkater eindigden: Likeminds, dat de gehele aanvraag tegemoet kan zien, en Beumer & Drost voor het dan resterende deel.

(foto: Richard III, Orkater foto: Ben van Duin)