Staan we nog achter het cultuurbeleid? Op zondag 4 september organiseren rekto:verso en het Transitiebureau het tweede Cultuurparlement van de Lage Landen, tijdens Nieuwe Grond op het Nederlands Theater Festival. Zij roepen alle cultuurwerkers van Brussel tot Amsterdam op om bij elkaar te komen en hun krachten te bundelen.

Afgelopen week werden de adviezen van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdam Fonds voor de Kunst bekend gemaakt. Eind juni heeft de Vlaamse overheid zijn cultuursubsidies opnieuw verdeeld. Naast vreugde heerst er ook commotie: voeren we wel het juiste kunstbeleid? ‘Misschien’, deelde iemand op Facebook als reactie op de adviezen, ‘komt de volle omvang van de verschraling die in 2012 werd ingezet door Halbe Zijlstra nu pas echt in beeld’. Hij kon op veel bijval rekenen. Maar wat moet je ermee? Boos worden op de politiek? Op de commissies? Op jezelf?

Wij denken dat je in zo’n geval het beste als sector samen kan komen om je solidair met elkaar te tonen en je gezamenlijk te buigen over het landschap. Staan we achter dit beleid, dat ons opdeelt in winnaars en verliezers, dat de bestaansonzekerheid van kunstenaars en cultuurwerkers vergroot, dat niet uitgaat, zoals het Fonds formuleert ‘van reputatie, maar van plannen’? Of zijn er betere manieren te bedenken om tot keuzes te komen en middelen te verdelen? Hoe nu verder?

Wat zijn onze eigen voorstellen voor een ander kunstenbeleid? In hoeverre spiegelen de ontwikkelingen in Vlaanderen en Nederland elkaar? En wat kunnen we van elkaar leren? We zijn ervan overtuigd dat een uitwisseling over de landsgrens op zich al een inspirerende eerste stap kan zijn. Wat ons betreft deed het eerste Cultuurparlement, dat in februari plaatsvond in een voormalig kasteel op de grens van België en Nederland, dat in ieder geval wel.

Schrijf je in en/of dien voor 25 augustus zelf een voorstel in dat je zou willen voorleggen in het Cultuurparlement. Eind augustus bekijken we de meest wervende of verrassende voorstellen, en nodigen we je al dan niet uit om jouw idee te verfijnen en voor te leggen aan het parlement.

PRAKTISCH

Waar?
In de Amsterdamse Stadsschouwburg, tijdens het openingsweekend van Nieuwe Grond, onderdeel van het Nederlands Theater Festival.

Wanneer?
Zondag 4 september 2016, 16u-19u, met om 15u inloop en een drankje.

Hoe? Schrijf je hier verplicht in!
We brengen ingeschreven deelnemers eind augustus op de hoogte van de laatste praktische afspraken en de ingediende voorstellen, en van de opstapplaatsen voor de Vlamingen.

Kostprijs?
Nog te bepalen, maar liefst gratis. Ons parlement werkt zo democratisch mogelijk.

Vragen / opmerkingen? Mail info@rektoverso.be en transitiebureau@gmail.com
Zie ook Nieuwegrond.com en Facebook

foto: Michiel Cotterink