In 2017 krijgt de Opleiding Techniek en Theater van de Amsterdamse Academie voor Theater en Dans een nieuwe naam: Design & Technologie. Daarmee wil de opleiding inspelen op veranderingen binnen de opleiding en het werkveld. ‘Moderne technologie en digitale middelen maken theatertechnici steeds meer tot ontwerpers en uitvinders.’

Het creatieve en scheppende aspect van techniek kreeg de voorbije jaren in de opleiding steeds meer aandacht. Afgestudeerden zijn volgens de school vaak werkzaam als allround technisch producenten en specialisten in het ontwerpen van licht, geluid en video. ‘Vanaf de conceptfase maken zij deel uit van het creatieve team rondom een productie. Alumni zijn ook niet alleen in de podiumkunsten werkzaam, maar ook bij bedrijven voor grote evenementen.’

De modernste digitale ontwikkelingen worden in de vernieuwde opleiding nog steviger verankerd. ‘Digital design krijgt in de toekomst een nog grotere invloed op de wijze van produceren en maken van voorstellingen en presentaties’, zegt de Academie. ‘Jonge theatermakers maken steeds meer gebruik van de nieuwste technieken zoals videomapping, motion tracking en augmented reality. Andersom heeft het theater, de kunst van het vertellen van verhalen, veel te bieden aan die nieuwe virtuele belevingswerelden die zich aandienen.’

Vanaf het studiejaar 2017/2018 start de Academie voor Theater en Dans ook een verkort HBO-programma (Associate Degree), gericht op doorstromers van Podium- en Evenemententechniek opleidingen van het MBO. Binnen deze tweejarige opleiding worden uitvoerende theatertechnici en stage managers tot leidinggevende theatertechnici opgeleid.

Foto: afstudeervoorstelling WIND3: Robert van der Ree