Het Nederlands Theater Festival en NRC Handelsblad organiseren in samenwerking met de Stadsschouwburg Amsterdam op zondag 22 december een kunstdebat naar aanleiding van het opiniestuk Kiezen en vertragen dat Melle Daamen op 7 december in NRC Handelsblad schreef.

Tijdens het debat zal Melle Daamen in een referaat zijn ideeën nogmaals toelichten. Ook zullen andere sprekers hun licht op Daamens visie laten schijnen. Te gast zijn Jet de Ranitz (voorzitter College van Bestuur Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en voorzitter Kunsten ’92), Henk van Os (buitengewoon hoogleraar kunst- en cultuurgeschiedenis, voormalig directeur Rijksmuseum Amsterdam), Hans Waege (algemeen directeur Rotterdams Philharmonisch Orkest) en Caspar Nieuwenhuis (artistiek directeur Likeminds).

Hierna volgt een discussie, waarbij ruimte is voor reacties uit de zaal. De middag wordt geleid door Paul Steenhuis, chef Kunstredactie van NRC Handelsblad. Een verslag van het kunstdebat zal achteraf beschikbaar worden gesteld.

Kiezen en vertragen, 22 december om 16:15 uur, Stadsschouwburg Amsterdam
Kaarten via www.ssba.nl

(Melle Daamen, foto: Michiel Goudswaard)